Gure konpromisoak


ENERGIA

 •  Argia piztu, bakarrik beharrezkoa denean.
 • Leihoak zabaldu, bakarrik beharrezkoa denean.
URA
 •  Zabalik gelditzen diren iturriak itxi.
 • Komunetako materiala errespetatu.
KONTSUMOA
 • Jarritako edukiontziak zaindu.
 • Orriak berrerabili.
 • Musika aparatuak bolumen baxuagoan erabili.
 • Baxuago hitzegin esparru guztietan.
ZARATA
 • Musika aparatuak bolumen baxuagoan erabili.
 •  Baxuago hitzegin esparru guztietan.
ELIKADURA JASANGARRIA
 • Jolastordueetan hamarrateko osasuntsua jatea (fruta, bokata, zumoa…)