YÖNETMELİK


YÖNETMELİK

1.                    HAKKINDA

AREL Koleji olarak kuruluşumuzdan bu yana öğrencilerin akademik gelişimini ve ahlaki gelişimlerine sağlamak, toplum için gerekli  sosyal becerileri kazandırmak, gerekli olan ahlaki kavramları öğrenmelerini destekleyen bireylerin tam gelişimi ve potansiyelini ortaya çıkartan bir anlayışla çalışmalarını yürütmektedir.

 AREL Koleji, toplumsal değerlerin sanat aracılığı ile ele alarak öğrenciler üzerinde farkındalık yaratmak için bilgiye bakış açılarını ortaya koyacakları ‘’Öğrencinin Kamerasından Etik Kavramlar‘’ konulu kısa film yarışması düzenlemeye karar vermiştir. Yarışma ile amaçlanan etik kavramların ön plana çıkartılması ve öneminin vurgulanmasıdır.

2.              TARİHLER

     Başvuru Başlangıcı:  8 Ocak 2018

     Ön  Başvuru Bitişi: 18 Mart  2018

     Ürün teslim Son Gün : 30 Mart 2018

     Finale Kalan Eserlerin Açıklanacağı Tarih: 6 Nisan 2018

     Ödül Töreninin Yapılacağı Tarih:  13 Nisan  2018

   3.     TEMA

            2017-2018 Yılı için belirlenen

       ‘’Öğrencinin Kamerasında Etik Kavramlar  ‘’

    4.   BAŞVURU KOŞULLARI 

 • Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Okulların 11. Sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Tüzel kişiler ya da bireysel başvuru yapamaz.
 • -  Okul ve öğrenciler yarışmaya birden fazla kısa belgesel çalışması ile katılabilirler.
 • -  Öğrenciler yarışmaya felsefe  öğretmenlerinin  rehberliğinde ve danışmanlığında bireysel veya grup olarak katılabilirler.
 • -  Gruplar en fazla 3 öğrenciden oluşacaktır.
 • -  Kısa film ve belgesel raporları araştırma tekniklerine ve bilimsel çalışma yöntem ve tekniklerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir. 
 • Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekir.
 • Okullar birden fazla eser ile başvurabilir.
 • Başvuru yapacak olan okullar, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 18 Mart  2018  tarihinde, en geç saat 17:00 ’a kadar ön  başvurularını tamamlamak zorundadırlar. 
 • Ön başvuruyu tamamlayan okullar ürünlerinin teslimini 31 Mart 2018 tarihine kadar https://sites.google.com/a/arelkoleji.k12.tr/fusun-oke URL  adresinde yer alan kısa film link ekleme bölümüne girilmiş olması gerekmektedir.
 • Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. AREL Koleji bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, AREL Koleji  uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir. 
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, AREL Koleji tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları AREL Koleji ile derhal paylaşacaktır.
 • AREL Koleji yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından AREL Koleji’ne gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser AREL Koleji  tarafından kullanılamaz. 

  

    5.   TEKNİK ŞARTLAR

      AREL Koleji Felsefe Bölümü tarafından düzenlenecek       

 ‘’Öğrencinin     Kamerasından Etik Kavramlar  ‘’ konulu Kısa Film/Video Yarışmasına katılacak eserler için koşullar:

 1.    Yarışma bütün Lise 11. sınıf öğrencilerine açıktır. 
 2.     Yarışmaya temaya uygunluğu kapsamında kurmaca, belgesel, deneysel vb. her türlü kısa film/video ile başvuru yapılabilir.
 3.     Yarışma eserleri  jenerikle birlikte en fazla 5 dakika uzunluğunda olmalıdır.
 4.    Yarışma eserlerinin gösterim kopyaları en az 1920x1080 çözünürlüğünde olmalıdır 
 5.   "Kullanacağınız makinenin yetersiz kalması durumunda filmlerin çözünürlükleri 1024x768 olarak kabul edilebilmektedir."
 6.    Film formatları Windows Media Player ile çalışabilir olmalıdır.
 7.    Filmler Vimeo’ya (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek   şifreli link ile başvuru yapılmalıdır.  https://sites.google.com/a/arelkoleji.k12.tr/fusun-oke/home URL  adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
 8.    Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte olmalıdır. 
 9.     Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 38 punto olmalıdır. Bir satırda en fazla 40 karakter olmalı ve en fazla iki satırdan oluşmalıdır. 
 10.   Eserlerin dili Türkçe olmalıdır.
 11.   Başvurular online başvuru formu  üzerinden kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilerek gönderi yapılabilir.
 12.   Yarışmaya katılan eserlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez. 
 13.   Yarışmaya gönderilen eserlerde özgün olmayan ses, görsel, içerik vb.  kullanımlarından doğuracağı her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğu altındadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili eser, yarışma kapsamında değerlendirilmeye alınmaz. Durum tespiti yarışmadan sonra yapılır ise etik filmi eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. 
 14.   Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

    6. DEĞERLENDİRME

    Sanat Yönetmeni: AREL Koleji Kısa Film Yarışması’nın  formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Ön Jüri, Jüri ve Danışma Kurulu için isim önerilerinde bulunur.

    Danışma Kurulu: Arel Koleji tarafından belirlenen Danışma Kurulu, Yarışma kapsamında gerçekleşecek etkinliklere fikir ve önerileriyle katkıda bulunur.

    Ön Jüri: Sanat yönetmeninin de dahil olduğu, sinema veya yarışmanın “tema”sı konusunda uzman 3 kişiden oluşan Ön jüri, AREL Koleji tarafından belirlenir. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 10 en çok 15 eser seçer.

    Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri AREL Koleji tarafından belirlenir. jüri, uzman 3 kişiden oluşur. AREL Koleji yöneticileri veya çalışanları jüride görev alamaz. jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. AREL Koleji, jürinin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

 

    7.   FİNALE KALAN ESERLER

 • Finale kalan eserler 30 Mart 2018 tarihinde  okulumuz web sitesi üzerinden ve telefonla aranarak duyurulacaktır.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek AREL Koleji tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder. 
 • Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla AREL Koleji’ne kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.

 

8. ÖDÜLLER

 • AREL Koleji Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. 
 • Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde jüri veya Arel Koleji tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
 • Ödüller AREL Koleji tarafından gerçekleştirilecek  Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde açıklanır.
 • Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
 • Seçilen eserlerin yönetmenlerine;
  • Birincilik Ödülü: Sony HDRAS 50BVideo Kamera
  • İkincilik Ödülü:   Kodak ZX1 Video Kamera 
  • Üçüncülük Ödülü: Goldmaster PF-765 Dijital çerçeve 

 • Ödüller, AREL Koleji tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde verilecektir.
 • Ödül filmin yönetmeni olan öğrenciye verilir. Filmin ödül kazanan öğrencinin salonda olmaması durumunda  öğretmenine teslim edilecektir.
 • Jürinin önerisi üzerine AREL Koleji bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

FELSEFE DERSİ KAPSAMINDA LİSELER ARASI ETİK KONULU KISA FİLM YARIŞMASI

   KONU:  ETİK

KONU BAŞLIĞI : ÖĞRENİCİNİN KAMERASINDAN ETİK KAVRAMLAR

 

Öğrenciler etik kavramları içine alan  kısa film çalışması yapacaklar video süresi 5 dakika olacaktır. 


ETİK NEDİR :

Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan´a kadar gider  Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. 
Ahlak ve Etik arasındaki  Fark: Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar, Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır. 
 

TEMEL KAVRAMLARI

BİREY: Toplumsallaşmış insan,toplum içerisinde yaşayan insanı ifade eder.Her birey biyolojik bir organizma olmak zorundadır ama her biyolojik organizma olan insan birey olmayabilir.


İYİ: İnsanın yapması gereken davranışlardır.Ahlakça değerli olandır.


KÖTÜ: İnsanın yapmaması gereken davranışlardır.


ÖZGÜRLÜK: Bireyin salt kendi iradesi ile "iyi" ve "kötü" olan davranışlardan birisini seçebilme gücüdür.


ERDEM (FAZİLET):İnsanın eylemlerinde hep iyi olana yönelmesidir.


SORUMLULUK:Bireyin iyi ya da kötü olanı özgürce seçmesinin getirdiği sonuçlardır. İnsanın kendi eylemlerinin ya da yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.


VİCDAN:Tutum ve eylemlerimizin ahlakça değerli olup olmadığını yargılama bilincidir. Bir çeşit içsel mahkemedir.Bireyin iyi ya da kötü olanı seçmesini içsel bir muhasebeye tabi tutmasıdır.


AHLAK YASASI:Uyulması ahlak açısından gereken,genel-geçer kurallardır.


AHLAKİ KARAR:Ahlak kurallarına özgürce uymaktır.


AHLAKİ EYLEM:Ahlaka uygun davranışı gerçekleştirmedir.Ahlaka uygun eylem davranış olarak dışa yansır. Eylemin dışa yansımayan yönü ise tutumdur. ÖRNEK:Derse geç gelen öğrencinin öğretmene gerekçeyi belirtirken doğruyu söylemesi "İYİ",yalan söylemesi "KÖTÜ",bu davranışlardan birini seçmesi "ÖZGÜRLÜK",Doğru söylemeyi seçmesi "ERDEM" dir

 
KISA FİLM İÇERİK :

 

Öğrenciler kısa film çalışmalarını etiğe ait temel kavramlara yer veren belgesel, sosyal deney, hikaye  anlatımı, animasyon olarak 5 dakikayı aşmayacak şekilde hazırlayacaklardır.

  

AMAÇLAR :

 

 • ·      Öğrencilerin okulda ve sosyal hayatta öğrendikleri bilgileri kullanabilme,uygulama ve pekiştirmeleri.
 • ·      Felsefi ve dini bilgi becerilerini kullanarak insan ve yaşam bağlantısını kurabilme
 • ·      Öğrencilerin yaşadıkları topluma ait değer yargılarını pekiştirme
 • ·      Okullarda etik felsefesine ağırlık verilmesi ve yaygınlaşmasının sağlanması
 • ·      Okullarda öğrencilerin davranışlarında etik değerlerin yansıması

 

 

 

ÖNEMİ :

 

 • ·      Etik felsefesinin insan yaşamındaki öneminin fark edilmesi
 • ·      Sosyal yaşamda toplumun daha bilinçlenmesi
 • ·      Geleceği şekillendirecek olan gençlerin etik değerlere sahip olması