Dues espècies mundialmente amenaçades, a punt de ser destruïdes a Coslada

        English                        Deutsch                        Español                       Française                          Català                             Italiano
Els parturatges dels voltants de la ciutat de Madrid i municipis de les rodalies que trobem damunt arenes silíceas, argiles, margues, calcàries, etcètera, son ecosistemes d’una diversitat impressionant. Malauradament, al llarg de les últimes tres décades s’han perdut molts d’ells, fonamentalment degut a la pressió urbanística i la construcció d’infraestructures. En l’actualitat en queden pocs i molt fragmentats, fins i tot quan segueixen allotjan una gran diversitat, pateixen un seriós risc de desapareixer a causa d’iniciatives tant públiques com privades. Una estreta franja de terreny, voltada per desenvolupaments industrials i infraestructures de transports ha sobreviscut
miraculosamente al creixement urbà, concretament al municipi de Coslada, en els terrenys situats al nort del Centre de Transports de Coslada (CTC), una parcel·la de polígon industrial destinada a la logística del transport. En aquest solar, d’unes deu hectàreas, si troba una extraordinaria diversitat de espècies, més de 300, moltes de les quals han trobat en aquest lloc el seu últim refugi a la Comunitat de Madrid, després de la pérdua dels darrers hàbitats on sobrevivian. Altres tenen en aquest lloc une de les millors poblacions ibèriques, i en el cas d’una espècie, Cynara tourneifortii, la millor població mundial. Doncs bé, malgrat conèixer-se la importancia del enclavament, es projectada l’ampliació del CTC de Coslada, al preu de le seva extinció a Madrid.

Malgrat que es justifiquen aquestes actuacions en nom del bé comú, la necessitat de crear llocs de treball i el desenvolupament de les ciutats, el que hi ha veritablemente darrera d’aquestos projectes es el benefici privat mitjançant l’especulació a costa de la destrucció del territori. A l’àrea metropolitana de Madrid, hi ha actualment suficient oferta de sòl urbanitzat desocupat i terrenys sense valor ecológic que fan innecessari malbaratar les escases mostres de pasturatges romanents. L’avanç del “ladrillo” ja ha provocat
l’extinció de dues espècies protegides a la Comunitat de Madrid: Hohenackeria polyodon y Veronica chamaepytioides. Altres 400 especies de flora es troben en perill de desaparèixer.

La flora més important que allotjen el pasturatges del CTC, vinculats a la presència de argiles verdes, un substrat escàs i de composició mineralógica espècial son la ja anomenada Cynara tourneifortii, amb la més important població a nivell mundial, trobant-se globalmente amenaçada, Malvella sherardiana, amenaçada a la Península Ibérica, amb
poblacions a Àvila i aquesta única població a Madrid. Ambdues son incloses a la Llista Roja 2008 de la Flora Vascular que edita la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal (Ministeri de Mediambient i Medi Rural i Marí), i la Societat Espanyola de Bilogia de Conservació de Plantes (secció espanyola de la UICN).

Teucrium spinosum, Convolvulus humilis y Scolymus maculatus, també tenen aquí les seves últimes poblacions a Madrid mentres altres espècies amb altres localitzacions provincials però molt escasses en qualsevol cas, presenten les seves millors poblacions, com el el cas de Klasea flavescens, Geropogon hybridus, Linaria caesiaAstragalus scorpiodes. Podriem continuar citant una llarga llista de taxons interesants, com el cas de Crucianella patula, Ziziphora hispanica, Astragalus alopecuroides i moltes altres més.

En aquestos moments, els responsables de protegir l’enclau, la Comunitat de Madrid, en primer lloc, i l’Ajuntament de Coslada, tot seguit, han finalitzat tots el tràmits legals per a permetre que es perpetri un dels atentats ambientals més grans en molts anys a la Comunitat de Madrid. La distribuidora farmacéutica COFARES es la beneficiaria directa i la responsable de construir damunt de l’enclau.

Per aixó, demanem a totes aquelles persones preocupades per el medi ambient i la conservació de la biodiversitat la seva implicació directa per aturar aquesta desmesura.

ACTUA 
Carta enviada a 2.500 farmacéuticos.
Escrito enviado al Comité de Peticiones del Parlamento europeo
Nota de prensa 

Comments