בית חינוך ארזים מציג:מתוך ביקור "למידה משמעותית" בבית חינוך "ארזים":


https://drive.google.com/a/arazimry.tzafonet.org.il/file/d/0B7GqlWoWXwMmX29HU2hkaUgxNmM/view?usp=sharing

 

הודעות בית חינוך ארזים
https://skillz2017.skillz-edu.org/public/

סרטון תדמית בית חינוך "ארזים"

סרטון בית ספר .mp4המנון בבית ספר ארזים