امتحانات بچروت محوسبة בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה
 • בחינות הבגרות המתוקשבות עתירות המדיה – תש"ף

  משרד החינוך

  המזכירות הפדגוגית

  אגף א לפיתוח פדגוגי

   

  ג'  באלול  תש"ף, 3 ספטמבר 2019

  לכבוד: מנהלי החטיבות העליונות,

  שלום רב,

  הנדון : בחינות הבגרות המתוקשבות עתירות המדיה – תש"ף

       אתם מוזמנים להצטרף אלינו להובלת בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה. בחינות אלו משלבות פריטי מדיה, כגון סרטונים וקטעי שמע, מפות שכבתיות, וסימולציות, והן מזמנות למידה רב-חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. ההוראה וההערכה המתוקשבות מאפשרות שימוש מיטבי בטכנולוגיה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה־21.

  להלן פירוט הבחינות המתוקשבות במקצועות החובה והבחירה אשר יתקיימו במהלך שנת הלימודים תש"ף (2020):

  מועד חורף: היסטוריה חובה לחינוך ממלכתי (22287) .

  במועד קיץ:  תנ"ך לחינוך הממלכתי (1287), עברית לדוברי ערבית (14387), עברית לדוברי עברית, גיאוגרפיה – אדם וסביבה (57387), ביולוגיה (43387), כימיה (37387), מוסיקה (48387), בהיסטוריה מוגבר (22387) .

  חשוב להדגיש : בשנת הלימודים תש"ף (2020) תתקיים הבחינה המתוקשבת בהיסטוריה (22287) במועד חורף בלבד !

   בבחינות הללו רשאים להיבחן השנה בתי הספר שכבר נבחנו בהן בעבר ובתי הספר שיבחרו להצטרף השנה ושיעמדו בתנאים המפורטים להלן.

  התנאים הנדרשים להצטרפות לבחינות הבגרות המתוקשבות  עתירות המדיה:

  1.     דרישות סף טכנולוגיות בית ספריות  המפורטות בקובץ זה .

  2.     הכשרת מורים-מורים המגישים לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה בפעם הראשונה נדרשים להשתתף בהשתלמות מקוונת ייעודית לתחום הדעת במודל "איחוד מול ייחוד". ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות ונושאת ציון, והיא תיפתח בנובמבר 2019. מורים שהשתלמו בעבר ,יתעדכנו בהנחיות מפמ"ר.

  3.     הכשרת טכנאי מחשב או רכזי תקשוב. טכנאי מחשב או רכז תקשוב המתפעלים את בחינת הבגרות המתוקשבת עתירות המדיה חייבים להשתתף במפגש שנתי אחד כל שנה- באחד מהתאריכים האלה:

  ·       יום רביעי, 30 באוקטובר, מ-14:00 עד 16:00

  ·       יום שלישי, 5 בנובמבר, מ-20:00 עד 22:00

  ·       יום שני, 11 בנובמבר, מ-14:00 עד 16:00

  ·       יום שני, 18 בנובמבר, מ-20:00 עד 22:00

  ·       יום שלישי, 26 בנובמבר, מ-14:00 עד 16:00

  4.     תרגולים בסביבת ההיבחנות. תלמידים הניגשים לבחינה יתורגלו בסביבת ההיבחנות לפחות שלוש פעמים במהלך השנה.

  5.     מבחן הדמיה. חובה על בית ספר להשתתף במבחן הדמיה בתחום הדעת שהתלמידים נבחנים בו.

  ההדמיה בבחינה המתוקשבת בהיסטוריה חובה שאלון 22287, תהיה ביום ג'  21/01/2020.

  לתשומת ליבכם: בית הספר חייב לעמוד בכל  התנאים הללו כדי שיוכל להגיש תלמידים לבגרות המתוקשבת עתירת המדיה  בשנה זו.

   המשרד יעמיד לרשות בתי הספר והמורים את כל המידע הרלוונטי, התמיכה המקצועית והמענה השוטף.

  לשאלות ולהבהרות יש לפנות ל שושי יצחקי,shoshiyi@education.gov.il  


  בתי הספר המעוניינים להגיש תלמידים לבחינות הבגרות המתוקשבות עתירות המדיה בשנת תש"ף, חייבים להירשם עד יום שישי י"ז חשוון  15.11.19     בקישור זה

   להורדה והדפסה של המכתב | לחץ כאן |

  בברכת שנה טובה

  דליה פניג

   סגנית יו"ר המזה"פ ומנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי

   

   לתרגול ופיתוח בחינות בגרות מתוקשבות  עתירות מדיה, אפשר להיעזר במחוללים:

  הכתה האינטראקטיבית | קישור |

  My Test Box  | קישור |

   


  تم الإرسال في 08‏/09‏/2019, 2:51 ص بواسطة אליאס נג'אר
 • הצטרפות לבחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה תשע"ח

  לכבוד מנהלי החטיבות העליונות,

  שלום רב,

  הנדון : הצטרפות לבחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה תשע"ח

  במסגרת ה"חממה הפדגוגית", המזכירות הפדגוגית ממשיכה ביחד עם המנהל הפדגוגי ומנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, להוביל מהלך של הרחבת, פיתוח והפעלת בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה. "החממה הפדגוגית" עוסקת בגיוון בדרכי הוראה למידה והערכה ושילוב חשיבה, ערכים, מעורבות אישית של הלומדים ומיומנויות המאה ה-21.

  הבחינות המתוקשבות משלבות פריטים עתירי מדיה כגון: סרטונים, מפות שכבתיות וסימולציות וכך מזמנות למידה רב-חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. מטרת המעבר להערכה מתוקשבת היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה בלמידה והוראה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21. 

  מהלך זה הבשיל, לאחר צבירת ניסיון רב שנים בהפעלת בחינות בגרות מתוקשבות במקצועות: ביולוגיה וגאוגרפיה-אדם וסביבה, ובמקצועות הבחירה הטכנולוגיים וכן בהפעלת בחינות מתוקשבות בשנה"ל תשע"ז במקצועות החובה: היסטוריה ממלכתי, תנ"ך ממלכתי ועברית למגזר הערבי.

  בשנת הלימודים תשע"ח יופעלו בבתי ספר שיבחרו להצטרף, בחינות בגרות מתוקשבות מלאות על כל החומר במקצועות החובה והבחירה הבאים: היסטוריה ממלכתי (022281), תנ"ך ממלכתי (001281), עברית לדוברי ערבית (014381), כימיה (יפורט בהמשך), גאוגרפיה-אדם וסביבה (057387), ביולוגיה (043387) ובמקצועות הטכנולוגיה שיפורטו בנפרד. להיבחנות מתוקשבת במקצוע עברית לדוברי עברית (שאלון 11281) יצא קול קורא נפרד בתחילת שנה״ל תשע״ח.

  המשרד יעמיד לרשות בתי הספר והמורים שיבחרו להצטרף, את כל המידע הרלוונטי, הכשרות, תמיכה מקצועית / טכנית ומענה שוטף ורציף. המורים שיצטרפו יוזמנו להשתתף בקורס מקוון דיסציפלינארי בהיקף של 30 שעות עם ציון וזאת במטרה להתאים את ההוראה לתהליך ההערכה ולהיערך באופן מיטבי לביצוע הבחינה המקוונת.

  מורים המעוניינים להצטרף השנה לקבוצת המובילים ולהגיש תלמידים לבחינת הבגרות המתוקשבת, ימלאו טפסים אלה בתאום עם מנהל בית הספר:

  1.     טופס ההרשמה

  2.     דרישות הסף הפדגוגיות

  3.     דרישות הסף הטכנולוגיות

   

  בברכת המשך שיתוף פעולה פורה,

  דליה פניג, סגנית יו"ר המזה"פ

  מנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי

  تم الإرسال في 20‏/08‏/2017, 9:22 ص بواسطة אליאס נג'אר
 • בחינות בגרות מתוקשבות תשע"ז
  בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה

  במסגרת ה"חממה הפדגוגית", המזכירות הפדגוגית יוצאת ביחד עם המנהל הפדגוגי ומנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, למהלך של הרחבת, פיתוח והפעלת בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה.

   "החממה הפדגוגית" במזכירות הפדגוגית עוסקת בגיוון בדרכי הוראה למידה והערכה ושילוב חשיבה, ערכים, מעורבות אישית של הלומדים ומיומנויות המאה ה-21.

  הבחינות המתוקשבות משלבות פריטים עתירי מדיה כגון סרטונים, מפות שכבתיות וסימולציות וכך מזמנות למידה רב-חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. מטרת המעבר להערכה מתוקשבת היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה בלמידה והוראה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21. 

  מהלך זה הבשיל, לאחר צבירת ניסיון רב בהפעלת בחינות בגרות מתוקשבות חלקיות במקצועות: ביולוגיה, כימיה,  גיאוגרפיה, ובמקצועות בחירה טכנולוגיים.

  בשנת הלימודים תשע"ז יופעלו בבתי ספר שיבחרו להצטרף, בחינות בגרות מתוקשבות מלאות על כל החומר במקצועות החובה והבחירה הבאים: עברית לדוברי ערבית, גיאוגרפיה, ביולוגיה ובמקצועות הטכנולוגיה.

  אנו מזמינים אתכם, מנהלי בתי הספר המעוניינים בכך, להוביל יחד אתנו מהלך חשוב זה ולעודד את המורים הרלוונטיים להירשם בהקדם לבחינות בגרות מתוקשבות בשנת לימודים תשע"ז.

  המשרד יעמיד לרשות בתי הספר והמורים שיבחרו להצטרף,  את כל המידע הרלוונטי, הכשרות, תמיכה מקצועית / טכנית ומענה שוטף ורציף.

  להצטרפות הנכם מתבקשים למלא את הטפסים המצורפים:

  א.     טופס ההרשמה

  ב.      טופס דרישות הסף הטכנולוגיות

  בברכת המשך שיתוף פעולה פורה

  דליה פניג,

   

  עבדאללה ח'טיב

  סגנית יו"ר המזה"פ,

  מנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי

   

  מנהל אגף א חינוך במגזר הערבי

  تم الإرسال في 20‏/08‏/2017, 9:16 ص بواسطة אליאס נג'אר
إظهار نشرات 1 - 3 من 3. عرض المزيد »