איגרת למנהלים ולרכזים בפתיח היחידה המתוקשבת

מעבר ליחידה


חברי צוות הפיתוח והכתיבה

מחברים: צוות המדריכים בחינוך הלשוני, עברית לבתי ספר ערביים-

 גב' רידאן אבו אחמד, גב' אימאן עתאמנה-ח'לאילה, ומר שריף ח'לאילה

עריכה גראפית ודיגיטלית: צוות מדריכי התקשוב והפדגוגיה הדיגיטלית-

מר אליאס נג'אר, מר איליא ג'נטוס, וגב' ראויה בולוס

ייעוץ פדגוגי ודיגיטלי:

מר אימן זועבי, מפקח פדגוגיה דיגיטלית במגזר הערבי

פיקוח, מעקב, וייעוץ לשוני ומקצועי: 

ד"ר האני מוסא, מפמ"ר על הוראת העברית בבתי ספר ערביים

פיקוח ומעקב:

מר עבדאללה ח'טיב, מנהל אגף א' חינוך במגזר הערבי