"Unapređivanje investicijske klime i razvoj projekata privlačenja investicija na području Vukovarsko-srijemske županije"

Program „Poduzetnički impuls za 2014. godinu“, Prioritet 2, Mjera C3A

studeni 2014. – kolovoz 2015.