Fordítás

Vállalkozások fordítási szokásainak felmérése

Szolgálatásaink optimalizlásához egy felmérést végzünk, melyhez szeretnénk az Ön véleményét is kikérni.
A fordításra vonatkozó ismeretetőnket az űrlap alatt találja.
Köszönjük együttműködését!

Vállalkozások fordítási szokásai

A fordítás folyamata

Keretszerződéses Megbízóinkkal az alábbi munkafolyamat szerint működünk együtt:

 1. ajánlatkérés (az Ügyfél elküldi részünkre a konkrét fájlt, a kért célnyelvet és a határidőt megjelölve)
 2. árajánlat (munkatársunk elkészíti az árajánlatot. Tekintettel arra, hogy cégünk forrásnyelv-alapú elszámolás szerint dolgozik, az ajánlatban szereplő ár végleges, a fordítás terjedelmétől független.)
 3. megrendelés (az Ügyfél visszaigazolja a megrendelést, megjelölve a tényleges teljesítési határidőt)
 4. fordítás (elkészítjük a fordítást, melyet az alábbiakban szereplők szerint ellenőrzünk)
 5. leadás (a leadást követő 3 munkanapon belül a Megrendelőnek lehetősége van észrevételt tenni a fordítással kapcsolatban)
 6. számlázás (a 3 napos reklamációs határidő után e-számlát bocsátunk ki a keretszerződésben meghatározott fizetési határidővel)

A fordítás technikai oldala

Abban az esetben, ha egy projektben vagy egy megrendelő különböző megbízásain több fordító dolgozik, elkerülhetetlen az eltérő szóhasználat. A terminológia pontos betartása érdekében ezért cégünk minden egyes, digitális formában leadott rendelést a memoQ fordítássegítő szoftverben fordít le.

Annak ellenére, hogy a szoftver képes a szöveg egységekre történő szegmentálására, illetve a már lefordított tartalom későbbi felismerésére, a szakmai munkát a közhiedelemmel ellentétben továbbra is a fordító végzi el. A fordító(k) által készített, az adott ügyfélhez tartozó adatbázisokat egyesítjük, és a későbbi munkák során a nyelvi konzisztencia megőrzése érdekében felhasználjuk. A program használata ügyfeleink felé semmilyen anyagi és egyéb jellegű kötelezettséggel nem jár. A munkához tartozó adatbázist ".txt"-formátumba exportálva, felár ellenében természetesen megrendelőnk rendelkezésére bocsátjuk.

Sürgősségi kategóriák 

 • Alapármunkanaponként kb. 12 000 leütésig (szóközzel együtt)
 • Sürgősség: munkanaponként kb. 12.000 - 20.000 leütés között (szóközzel együtt)
 • Azonnali sürgősség: munkanaponként kb. 20.000 - 30.000 leütés között (szóközzel együtt)

A teljesítési napokba nem számít bele a munkafelvétel és a szállítás napja.

Aznapi teljesítés mindig azonnalinak minősül.

Másnapi teljesítés általában azonnali, de legalább sürgősnek minősül.

Lektorálási, szerkesztési feladatok és más kiegészítő munkafázisok, illetve speciális szakszövegek vagy az alapnyelvektől eltérő nyelvek esetén a fenti időtartamok általában meghosszabbodnak.

 

A fordítási szolgáltatások fajtái

 • A lektorálatlan fordítás megfelel a célnyelv használatának és szabályainak. Elvétve mutathat hiányosságokat, a stílust és a szaknyelvi szókészletet illetően. A fordítás teljes körű, és alapvetően visszaadja a forrásnyelvi szöveg információtartalmát.
 • A szakmailag lektorált fordítás megfelel a célnyelv használatának és szabályainak, tekintettel az általános és a szaknyelvi szókészletre. A fordítás maradéktalanul visszaadja a forrásnyelvi szöveg információtartalmát. Teljes körű, nem tartalmaz félrefordításokat.
 • A nyelvileg lektorált fordítás megfelel a célnyelv szabályainak és a célnyelvi kultúrában való kommunikatív használatnak, tekintettel az általános szókészletre, nyelvtanra, mondattanra, idiomatikára, stílusra és más szövegfajta sajátosságaira. A fordítás maradéktalanul visszaadja a forrásnyelvi szöveg információtartalmát. Teljes körű, nem tartalmaz félrefordításokat.
 
 • Alapnyelvek: angol, német, francia, orosz
 • Egyéb nagy európai nyelvek: orosz, olasz, spanyol, portugál
 • Környező országok nyelvei: lengyel, cseh, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, bosnyák
 • Egyéb, a gyakorlatban előforduló európai nyelvek: bolgár, lett, litván, észt, albán, makedón, katalán, török, svéd, dán, norvég, finn, holland
 • Kép(jel)írásos nyelvek: kínai, japán, koreai
 • Nem latin és nem cirill betűket használó nyelvek: arab, perzsa, héber, görög

Fordítás

Szakterületeink
 • műszaki
  • építőipar (tenderek, költségvetések, műleírások)
  • IT (lokalizálás, irányelvek, szoftverleírás, dokumentáció)
  • technológia (technológiai leírás, szabadalom, gépkönyv)
  • gépipar (gyártás, gépkönyv, dokumentáció, tanúsítványok)
  • logisztika (irányelvek, utasítás, raktárterv)
 • gazdasági-ügyviteli
  • pénzügy (éves jelentés, mérleg, beszámoló)
  • marketing (terv, jelentés, elemzés)
 • jogi (szerződés, perirat)
 • szépirodalmi (próza és költészet műfordítása)

Tolmácsolás

 • kísérő tolmácsolás - "fülbesúgás"
A tolmács a megbízó mellett áll vagy ül és a tárgyalópartner közlendőjét osztja meg vele. Ebben a  helyzetben a tolmács kizárólag a megbízó személynek tolmácsol, egyfajta személyes asszisztenciaként.
 • konszekutív / követő tolmácsolás
Kisebb megbeszélések, tárgyalások, rövidebb előadások alkalmával szokásos tolmácsolási forma. A beszélő fél néhány mondatonként megszakítja az előadását, a tolmács pedig lefordítja az elhangzottakat.
 • szinkrontolmácsolás
Nagyobb rendezvényeken, konferenciákon használatos tolmácsolási forma. Az előadó folyamatosan beszél, a 20 perces váltásban dolgozó tolmácsok pedig egy erre kialakított kabinban ülve dolgoznak, azonnal és folyamatosan fordítva az elhangzottakat.
Comments