4. Eksamen‎ > ‎

SRP

Genstandsområde 

Litteratur, sprog og medier

Taksonomi og metode: Danskfagets særlige genstandsfelter er sprog, medier og litteratur. Til hvert af disse tre felter hører en række metoder, som du kan læse nærmere om i powerpointen "SRP i dansk", som du finder vedhæftet nederst på siden. Her finder du også en række eksempler på opgaveformuleringer.

Redegørelse: I en danskfaglig redegørelse arbejder man eksempelvis med en periode, en -isme, teori eller en strømning. Man kan eksempelvis redegøre for minimalismen i 90'ernes danske litteratur eller for forskellige teoretikeres syn på autofiktion. Centralt er den røde tråd, der føres ned i selv analysen.

Analyse og fortolkning:
I analysen skal du lede efter interessante oplysninger i teksten. Det er her, det især er vigtigt med tekstbelæg til at understøtte dine iagttagelser.
De enkelte analyseområder afhænger af dit fokus/den røde tråd i opgaven.  
I en litterær analyse vil fokus således fx være på komposition, personkarakteristik, fortæller, tid/sted/miljø, modsætninger, paralleller og symboler etc.  En retorisk analyse vil bl.a. beskæftige sig med logos, etos og patos. En sproglig analyse vil typisk indeholde bl.a. ordklasser, sætningsopbygning og sproglige virkemidler, og i en kommunikationsanalyse vil du være interesseret i fx afsender-modtagerforhold. I tæt forbindelse med analysen ligger fortolkningen, hvor man ser på virkningen af de valgte analysegreb. Hvad betyder brugen af netop denne synsvinkel for teksten? Hvilken virkning har fraværet af adjektiver for teksten?Her handler det altså om at samle de enkelte brikker fra din analyse til et helt puslespil altså den samlede forståelse af dit tekstmateriale.  Fortolkningen bliver med andre ord en slags konklusion på analysen.

Vurdering/diskussion
Her ses en sammensmeltning af fagene eller af opgavens andre dele. Det kan være en diskussion af , hvorvidt man kan se en roman som et udtryk for sin samtid. Eller en vurdering af, hvorvidt 60'ernes minimalisme kan ses i den danske 90'er minimalisme.

Særligt for faget
Fokus er på dansk litteratur, men verdenslitteratur i oversættelse kan inddrages. Desuden arbejder vi med medier, formidling, film, videnskabelige artikler m.m. Man kan i dansk godt arbejde med film fra andre lande, hvis fokus lægges på genre, dramaturgi og filmiske virkemidler.

Formidlingsopgave:

Dansk A kan ligeledes bruges i den såkaldte formidlingsopgave, hvor danskdelen udgør forfatning af en faglig artikel og tilhørende begrundelser for de valgte indholdsmæssige og sproglige træk ved artiklen.
 

ć
Marianne Brandt Ørberg,
17. nov. 2020 09.27
Ċ
Anne Juul Møller,
17. nov. 2020 06.54
Comments