Mediefag på Odder Gymnasium
Om undervisningen
I mediefag arbejder du både teoretisk og praktisk med faget.
På det teoretiske niveau får du undervisning i film- og tv-sprogets terminologi. Du lærer om grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold i film. Du får også kendskab til centrale genrer og programtyper, og til de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion.
På det praktiske niveau arbejder du med forskellige kamera- og redigeringsøvelser, samtidig med at ma i grupper planlægger og gennemfører filmproduktioner samt tv-journalistiske indslag. I lærer om de forskellige faser i en produktion, at skrive synopsis og storyboard samt at tilpasse udtryksformen til indhold og målgruppe.