05. Skriftlighed i engelskNår du har engelsk i gymnasiet, skal du skrive og aflevere et antal skriftlige opgaver. Der er en række krav til den gode skriftlige opgave, som er præciseret her:

Sproglig korrekthed
  • Eleverne skal kunne skrive forskellige typer af tekster med modtageren for øje. Der analyseres og skrives om både litterære og ikke-litterære tekster.
  • Eleverne skal kunne skrive en længere velstruktureret tekst på et flydende og forholdsvist komplekst engelsk
  • Eleverne skal kunne analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi.
Grammatik
Skriftlig korrekthed betyder, at eleven skal have et overbIik over forskellige grammatiske problemstillinger og kunne bruge den anvendte grammatikbog til opslag. 

Elevtid i skriftlige opgaver: 
Grundforløb: 5 elevtimer
1.g: 15 elevtimer
2.g: A- niveau: 30 elevtimer 
       B- niveau: 25 elevtimer
3.g. A- niveau: 40 elevtimer
Engelsk kan løftes fra B til A niveau som valgfag. Her bliver antallet af elevtimer 35.
        


Comments