He Aloha 

Papa Aʻo

Akeakamai Lolo Uila

Kēia!

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Kid-with-math-on-laptop/76462.html

https://openclipart.org/detail/288346/geogebra-for-free-use

https://www.rawpixel.com/image/5923441/photo-image-cloud-aesthetic-moon

https://www.rawpixel.com/image/5923441/photo-image-cloud-aesthetic-moon

E heluhelu palapala buke ʻōlelo Hawaiʻi paha: 
Ka Haʻawina Akeakamai Lolo Uila o ka Lā no nā Papa Mālaaʻo a i 2

(aia ma ke keʻena papa uila Google ka Haʻawina Akeakamai Lolo Uila o ka Lā no nā Papa 3 a i 7)

He papa hana aʻo akeakamai lolo uila he kākau hua ʻālualua lolo uila code.org kēia: 

kekahi hua ʻōlelo no ka haʻawina o ke kauō ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana: 

kekahi hua ʻōlelo no ka haʻawina o ka hoʻonohonoho kaʻina ʻana:


kekahi kiʻi ma ka haʻawina

He aloha kēia no ka lā hale-kula i hoʻohāmama ʻia i ka lehulehu.

For English in the slide show, just press the gear under the slides and press "Open speaker notes."