หน้าแรก

แฟ้มสะสมผลงาน

ประวัติส่วนตัว นางรัชนีกร เครืออยู่

ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3

สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลตาก

ปัจจุบัน รับผิดชอบงานสอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ และวิชาประวัติศาสตร์

คติประจำใจ "ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"