หน้าแรก

ภไ     

แฟ้มสะสมผลงาน

ประวัติส่วนตัว
       นางรัชนีกร  เครืออยู่


       ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  อันดับ คศ.3

       สถานที่ทำงาน      โรงเรียนอนุบาลตาก
                                                       
       ปัจจุบัน  รับผิดชอบงานสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาประวัติศาตร์
       คติประจำใจ  "จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"