http://www.krunong.comประกาศล่าสุด

 • >> กิจกรรมบริจาคเลือด                       วันที่ 29 เมษายน 2562 ได้ไปบริจาคโลหิต ครั้งที่ 37 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อถวายเป็นราชกุศล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องเลือดที่ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี  ชมภาพกิจกรรม   
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 02:41 โดย รัชนีกร เครืออยู่
 • วิทยากรการอบรมหลักสูตรการใช้ Google App for Education ในสถานศึกษา             วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Google App for Education ในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรครู จำนวน 90 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานในองค์กรทั้งระบบโดยใช้ ICT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อกับบุคลากรในสถานศึกษานำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ 
  ส่ง 14 มิ.ย. 2558 03:15 โดย รัชนีกร เครืออยู่
 • ประชุมสรุปบัญชีการดำเนินงานคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าฯ            วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ข้าพเจ้าได้จัดประชุมสรุปการดำเนินงานและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายของสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนอนุบาลตาก รอบปีการศึกษา 2557 และได้วางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมร้านอาหารบ้านปีกไม้
  ส่ง 6 มิ.ย. 2558 22:16 โดย รัชนีกร เครืออยู่
 • บริจาคโลหิตครั้งที่ 24            วันที่ 9 มีนาคม 2558 ข้าพเจ้าได้มาบริจาคโลหิตครั้งที่ 24 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ต่อไป
  ส่ง 6 มิ.ย. 2558 22:01 โดย รัชนีกร เครืออยู่
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและจ่ายเงินปันผลสมาชิก               วันที่ 11 มีนาคม 2558 ข้าพเจ้าได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมทั้งจ่ายปันผลให้กับสมาชิก เพื่อเป็นการชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานตลอดรอบปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลตาก(น้ำรึม)ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
  ส่ง 6 มิ.ย. 2558 08:43 โดย รัชนีกร เครืออยู่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »
หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวกิจกรรม