http://www.krunong.com

 รูปภาพนักเรียนปีการศึกษา 2560


รูปภาพนักเรียนปีการศึกษา 2562

   รูปนักเรียนป.6/1
   รูปนักเรียนป.6/2
   รูปนักเรียนป.6/3
   รูปนักเรียนป.6/4
   รูปนักเรียนป.6/5

 ติดต่อครูน้องประกาศล่าสุด

 • ประชุมออนไลน์กับทีมงานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน วันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ร่วมประชุมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ในฐานะอาสาของแผ่นดิน สาขา สารสนเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ ทั้งสามด้าน ได้แก่ การครองตน ครองคนและครองงาน โดยเริ่มประชุมเวลา 13.30 น.-14.50 น.
  ส่ง 16 เม.ย. 2563 08:32 โดย รัชนีกร เครืออยู่
 • >> กิจกรรมบริจาคเลือด                       วันที่ 29 เมษายน 2562 ได้ไปบริจาคโลหิต ครั้งที่ 37 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อถวายเป็นราชกุศล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องเลือดที่ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี  ชมภาพกิจกรรม   
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 02:41 โดย รัชนีกร เครืออยู่
 • วิทยากรการอบรมหลักสูตรการใช้ Google App for Education ในสถานศึกษา             วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Google App for Education ในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรครู จำนวน 90 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานในองค์กรทั้งระบบโดยใช้ ICT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อกับบุคลากรในสถานศึกษานำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ 
  ส่ง 14 มิ.ย. 2558 03:15 โดย รัชนีกร เครืออยู่
 • ประชุมสรุปบัญชีการดำเนินงานคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าฯ            วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ข้าพเจ้าได้จัดประชุมสรุปการดำเนินงานและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายของสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนอนุบาลตาก รอบปีการศึกษา 2557 และได้วางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมร้านอาหารบ้านปีกไม้
  ส่ง 6 มิ.ย. 2558 22:16 โดย รัชนีกร เครืออยู่
 • บริจาคโลหิตครั้งที่ 24            วันที่ 9 มีนาคม 2558 ข้าพเจ้าได้มาบริจาคโลหิตครั้งที่ 24 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ต่อไป
  ส่ง 6 มิ.ย. 2558 22:01 โดย รัชนีกร เครืออยู่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวกิจกรรม