หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ I โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  • เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน #รับชุดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตรหลานเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสตึก<<== วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ==>>เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ตามช่วงเวลาดังนี้+++ช่วงชั้นปฐมวัย(อนุบาล1-3) และ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เวลา 09.00 น.+++ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) และ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) เวลา 13.00 น.#ให้ผู้ปกครองเตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน มาด้วย เพื่อขอรับชุดนักเรียนและกางเกงวอมกับครูประจำชั้น#การแต่งกายของนักเรียน ...
    ส่ง 24 มิ.ย. 2563 20:45 โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิช ปินะทาโน
  • #ประกาศ กำหนดวันการปิด - เปิดภาคเรียน #ประกาศ แจ้งกำหนดวันการปิด - เปิดภาคเรียน#อนุบาลสตึก #ปิด_เปิดภาคเรียน #สพฟ_บร_4
    ส่ง 12 มี.ค. 2563 21:06 โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิช ปินะทาโน
  • ASEAN Thailand 2019 เราชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562ภายใต้คำขวัญ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"#อนุบาลสตึก #สพป_บร_4 #ประธานอาเซียนปี62
    ส่ง 27 ก.พ. 2562 23:24 โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิช ปินะทาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางเพลินจิตร  นัดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน