หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ I โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  • รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล- โล่รางวัล ชนะเลิศ การประกวดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ- โล่รางวัล ชนะเลิศ การประกวดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม#อนุบาลสตึก #มอบโล่รางวัล #โรงเรียนคุณภาพ #สพป_บร_4
    ส่ง 8 ธ.ค. 2563 20:35 โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิช ปินะทาโน
  • ประกาศรับสมัครแม่ครัว
    ส่ง 8 ธ.ค. 2563 19:31 โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิช ปินะทาโน
  • เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน #รับชุดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตรหลานเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสตึก<<== วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ==>>เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ตามช่วงเวลาดังนี้+++ช่วงชั้นปฐมวัย(อนุบาล1-3) และ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เวลา 09.00 น.+++ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) และ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) เวลา 13.00 น.#ให้ผู้ปกครองเตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน มาด้วย เพื่อขอรับชุดนักเรียนและกางเกงวอมกับครูประจำชั้น#การแต่งกายของนักเรียน ...
    ส่ง 24 มิ.ย. 2563 20:45 โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิช ปินะทาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางเพลินจิตร  นัดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน