หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ I โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  • เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 #เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ตามประกาศดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร กดที่นี่#หลักฐานการสมัครเรียน 1. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา 2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา 3. สำเบาสูติบัตร 4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 6. หลักฐานทางการศึกษา (ปพ. 5) หรือ ปพ. 7 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)สอบถามเพิ่มเติม : 044-681026 งานธุรการ 063-2363561 ผอ.เพลินจิตร นัดกล้า#อนุบาลสตึ
    ส่ง 3 มี.ค. 2564 08:45 โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิช ปินะทาโน
  • รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล- โล่รางวัล ชนะเลิศ การประกวดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ- โล่รางวัล ชนะเลิศ การประกวดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม#อนุบาลสตึก #มอบโล่รางวัล #โรงเรียนคุณภาพ #สพป_บร_4
    ส่ง 8 ธ.ค. 2563 20:35 โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิช ปินะทาโน
  • ประกาศรับสมัครแม่ครัว
    ส่ง 8 ธ.ค. 2563 19:31 โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิช ปินะทาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางเพลินจิตร  นัดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน