Publishing

Anticus Press

Misiune

Obiectivul editurii Anticus Press este slujirea membrilor asociației în dezvoltarea şi publicarea lucrărilor personale prin servicii de design, editare şi tipărire de carte.

Mission

Anticus Press aims to help the author members of the association to develop and publish their work by offering book design, printing and publishing services.

Beneficii

Am înființat această editură cu convingerea că salvarea patrimoniului cultural trebuie să înceapă prin servirea celor care sunt chemați să o facă: scriitorii și artiștii creativi.

Benefits

We have set up our publishing house with the belief that saving the endangered heritage must begin by serving those who should do it: the creative writers and artists.

Servind Scriitorul

Salvam Patrimoniul

Serving the Writer

Saving the Heritage

Contact: press@anticusmulticultural.org