Join Us

Cotizația se achită pentru un an calendaristic. Ne aflăm în perioada de achitare a cotizației pentru anul calendaristic 2018.

Cotizația anuală este structurata pe trei niveluri de implicare: Asociat, Profesionist si Academic, iar studentii si pensionarii beneficiaza de reduceri de 50% dupa cum urmeaza:

All memberships are for January 1 - December 31. We are currently accepting memberships for the calendar year 2018.

We have three subscription plans on three levels of involvement: Associate, Professional and Academic Membership.

There is a 50% benefit for students and pensioners as follows:

Așa cum este indicat în graficul de mai sus, calitatea de Membru Profesionist vă permite accesul la una dintre conferințe. O participare Academică vă permite accesul la ambele conferințe.

Cum pot achita cotizația chiar acum?

  1. Din România puteți achita prin transfer bancar în contul Asociației Multiculturale Anticus deschis la Banca Transilvania, IBAN: RO16BTRLRONCRT0401090101
  2. Din străinătate puteți achita online prin TransferWise în contul nostru de email: friends@anticusmulticultural.org

As indicated in the chart above, your Professional Membership allows you access to one of the conferences. An Academic Membership allows you access to both of the conferences.

How can I pay my subscription right now?

  1. From Romania to the bank account of Asociația Multiculturala Anticus, at Banca Transilvania, IBAN: RO16BTRLRONCRT0401090101
  2. From abroad, you can pay online via TransferWise to our email account: friends@anticusmulticultural.org