Respectăm diversitatea
Redeeming Diversity
Salvăm patrimoniul cultural
Saving Our Cultural Heritage
Investim în viitorul nostru
Investing in Our Future
Susţinem interculturalitatea
Promoting Interculturality

Misiunea noastră

Misiunea noastră este salvarea patrimoniului cultural românesc aflat în suferință sub toate formele şi aspectele sale de manifestare, materiale şi imateriale, promovarea diversității culturale, dialogului intercultural şi coeziunii sociale dincolo de granițele naționale, restaurarea clădirilor, monumentelor, siturilor, conservarea obiceiurilor, tradițiilor, meşteşugurilor, expresiilor creativității umane din zona Mării Negre şi oriunde în lume, creşterea gradului de conştientizare a adevărului istoric, consolidarea sentimentului identități multiculturale a societății noastre, sprijinirea unui climat social în care literatura şi artele să poată fi appreciate de un public cât mai larg.


Mission

Our mission is to save the tangible and intangible attributes and traditions of our society as they were passed from generation to generation, to promote cultural diversity, intercultural relations and social cohesion that cross national boundaries, to preserve and restore buildings, sites, crafts and all expressions of human creativity at the Black Sea, to increase the awareness of the historical truth, to strengthen the sense of multicultural identity of our society, and to help create a social environment in which literature and the arts can be appreciated by the widest possible public.