ziekte van Lyme

borrelia burgdorferi bacterie (foto)

Ziekte van Lyme

Wat?

Deze aandoening is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de spiraalvormige bacterie Borrelia burgdorferi (Bb), ook de Lyme-bacterie genoemd. Er bestaan meerdere soorten borrelia, doch de Borrelia Burgdorferi is de meest gekende. Naast de ziekte van Lyme kan deze bacterie ook leiden tot co-infecties .

De Lyme bacterie wordt overgedragen door een beet van een geïnfecteerde teek. Deze parasieten komen het meest voor in bossen en velden, duinen en aan wegranden. Doch ook in particuliere tuinen vindt men teken terug.

Een teek hecht zich vast in de huid en zuigt zich vol met bloed. Is de teek geïnfecteerd kunnen de Lymebacteriën worden overgedragen naar de mens.

Een zwangere vrouw die geïnfecteerd is met de borrelia-bacterie kan deze overdragen op haar ongeboren kind. Deze bacterie is ook seksueel overdraagbaar. Men vindt de spirocheten (spiraalvormige bacteriën) bij de vrouw terug door middel van een vaginaal uitstrijkje en tevens in het sperma van de man. Ook borstvoeding, menselijk en dierlijk contact (katten, honden paarden, schapen, konijnen, pluimvee), muggen, vliegen, vlooien, bloedtransfusies, transplantaties, … kunnen de Lyme-bacterie overdragen. De enige dieren die niet door teken gebeten worden zijn vissen.

Diagnose?

Het is niet makkelijk om de diagnose van de ziekte van Lyme te stellen omdat de waaier aan symptomen vaak dezelfde is als deze bij andere infecties en ziekten. Zo komen de symptomen o.a. vaak overeen met deze van ME/cvs. Bij een rechtstreekse tekenbeet ziet men een rode cirkel (erythema migrans) die zich voordoet omheen de beet, doch deze komt niet altijd voor.

De meest voorkomende symptomen zijn : neurologische klachten, gewrichtsklachten, hartklachten, oogklachten, vermoeidheid, terugkerende griepachtige verschijnselen met temperatuurverhoging, zweten, pijn in de spieren e.d. Ook psychische klachten zoals concentratieproblemen en somberheid komen regelmatig voor. De klachten en symptomen kunnen snel wisselen in aard en ernst. Een kenmerkend symptoom voor de ziekte van Lyme is pijn aan de voetzolen. In een later stadium kan de aandoening vele lichaamsfuncties en organen aantasten. Indien er ook nog co-infecties voorkomen, wordt de diagnose nog bemoeilijkt.

In de gewone labo’s wordt het bloed onderzocht op de antistoffen die het lichaam gemaakt heeft tegen de borrelia-bacterie, de ELISA-test. Daarvoor onderzoekt men twee antistoftypes, nl. IgM en IgG. Op te merken valt dat deze vaak vals-negatief zijn en er zodoende toch mensen zijn met de ziekte van Lyme die echter volgens de onderzoeken in de algemene laboratoria geen lyme hebben en zodoende ook geen behandeling krijgen.

We zien dat er massaal getest wordt door middel van de LTT-test (*) om de diagnose te stellen, waaruit blijkt dat er toch een groot percentage positief test. De bloedafnames moeten hiervoor naar Duitsland gestuurd worden voor analyse. De bloedafnames zelf gebeuren in België. We hebben hierover geen zicht op de toekomst.

Daar de LTT-test negatief kan zijn bij “lange termijn Lyme”, omdat de lyme dan uit het bloed is verdwenen en zich reeds in de organen bevindt, dienen er behalve deze test ook andere onderzoeken te gebeuren om een globaal beeld te krijgen over parameters die vaak gestoord zijn bij Lymepatiënten, alsook hun immuniteit.

Behandeling?

In België is Prof. K. De Meirleir de voorloper van de behandeling voor de ziekte van Lyme. Hij werkt vooral met antibiotica-protocols. De behandeling is niet identiek voor iedereen, deze hangt af van de graad van de aandoening en van de respons op de behandeling.

Er zijn er verschillende visies (antibiotica, behandeling met natuurlijke middelen)en momenteel weet men bij geen van beide hoe deze zal evolueren.

Praktische zaken

Aan deze Lyme-testen hangt wel een duur prijskaartje, o.a. omdat de onderzoeken (nog?) niet erkend zijn en er geen terugbetaling is door de mutualiteiten.

Huidige prijzen (2014):

LTT-test 244,49 € bloedafname bij Himmunitas (**) labo Infectolab Duitsland

Perforinge expressie 115 € bloedafname bij Himmunitas labo RED Laboratories

CD57 absolute telling 62 € bloedafname bij Himmunitas labo RED Laboratories

Soluble CD14 70 € bloedafname bij Himmunitas labo RED Laboratories

C3A serum 79 € bloedafname bij Himmunitas labo RED Laboratories

C4A serum 79 € bloedafname bij Himmunitas labo RED Laboratories

Prostaglandin E2 serum 70 € bloedafname bij Himmunitas labo RED Laboratories

Bartonella spp. 149 € bloedafname bij Himmunitas labo RED Laboratories

Totaalprijs: 868,49 €

Wat betreft bovenstaande prijzen zijn het deze van de desbetreffende labo's in mei 2014. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen.

(*) LTT-test: lymfocyten transformatie test

(**) Himmunitas - De Thyraslaan 111 - 1120 Neder Overheembeek- tel: 02/266.87.40

© Dr. A.M. Uyttersprot - 2014