Bransfield, The Neuropsychiatric assessment of Lyme Disease

De neuropsychiatrische beoordeling van de ziekte van Lyme - Robert BRANSFIELD, MD

Opm: De onderstaande tekst is een eigen vrije vertaling uit een deeltje van het oorspronkelijke artikel " The Neuropsychiatric assessment of Lyme Disease".

Er zijn veel onbeantwoorde vragen over de chronische vorm van de ziekte van Lyme. Deze blijven nog steeds onbeantwoord als gevolg van de grote moeilijkheid om de aanwezigheid of afwezigheid van de verwekker Borrelia burgdorferi nauwkeurig vast te stellen. De gebruikelijke laboratoriumtests zijn onbetrouwbaar om de diagnose van de ziekte van Lyme te bevestigen of te weerleggen. Dr. R. Bransfield legt uit dat wanneer deze laboratoriumtesten gecombineerd worden met een zeer grondige anamnese, lichamelijke maar ook mentale (neuropsychologische) onderzoeken, de nauwkeurigheid van de diagnose toeneemt. Indien we deze nauwkeurigheid van de diagnose m.b.t. de ziekte van Lyme kunnen verbeteren, zou er ook meer overeenstemming zijn in verband met de richtlijnen voor de behandeling.

Om tot een grotere diagnostische nauwkeurigheid te komen heeft Dr. Bransfield een psychiatrisch diagnose- en tracking systeem ontwikkeld.

Conclusie : Indien NPLD (Neuropsychiatric Lyme Diagnosis) een diagnosemogelijkheid kan worden, kan een gedetailleerde en goed gerichte anamnese en een neuropsychologisch onderzoek worden voorgesteld. Eveneens kan er dan een database worden opgesteld van de symptomen, die steeds kan worden aangepast naar gelang de evolutie.

De originele en gedetailleerde tekst door Dr. E. Bransfield kan u hier lezen. (Engels)