Hoorzitting in het Parlement 17 september 2015

De president van de federale parlementaire commissie voor Volksgezondheid en Milieu, mevrouw Muriel Gerkens, organiseerde op 17 september 2015 een hoorzitting met deskundigen op het gebied van de ziekte van Lyme. Een tiental experts zijn uitgenodigd, en ook vertegenwoordigers van verenigingen.

Donderdag 17 september 2015 om 10 uur en om 14 uur

(CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING)

Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens

Om 10 uur

1. Voorstel van resolutie (Nele Lijnen) inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme

of Lymeborreliose, nr. 448/1.

2. Voorstel van resolutie (Maya Detiege, Georges Dallemagne) ter verbetering van de

diagnosestelling en de opvang van mensen met de ziekte van Lyme, nr. 1224/1.

Hoorzitting over de punten 1 en 2 met :

- Mevrouw Tinne Leernout, Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid;

- Dr. Benoît Kabamba Mukadi, "Centre national de référence Borrelia";

- Dr. Richard L. Horowitz, directeur van het Hudson Valley Healing Arts Center;

- Dr. F. Frippiat, ULg;

- Dr. Valérie Obsomer, onderzoeker, UCLouvain.

De vergadering wordt voortgezet tijdens de middagpauze. Er wordt voor broodjes gezorgd.

Om 14 uur

3. Voortzetting van de ochtendvergadering.

Hoorzitting over de punten 1 en 2 met :

- Mevrouw Elly Vandervorst, vzw Time for Lyme;

- Mevrouw Sonia Boulanger, Groupe Lyme Marche;

- Prof. Christian Peronne, Hôpital Raymond-Poincaré de Garches, Parijs

- Dr. Liesbeth Borgermans, VUB;

- Prof. Dr. Dirk Vogelaers, UGent;

- Dr. Annemie Uyttersprot, AZ Vilvoorde.

Samenstelling van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing :

Vaste leden

N-VA : Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : André Frédéric, Alain Mathot, Daniel Senesael, MR : Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Open Vld : Dirk Janssens, Ine Somers, sp.a : Maya Detiège, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdH : Catherine Fonck

Plaatsvervangers

N-VA : An Capoen, Werner Janssen, Koen Metsu, Sarah Smeyers, Bert Wollants, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Eric Massin, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Olivier Chastel, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Sarah Claerhout, Franky Demon, Nahima Lanjri, Open Vld : Katja Gabriëls, Nele Lijnen, Frank Wilrycx, sp.a : Monica De Coninck, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Evita Willaert, cdH : Michel de Lamotte, Benoît Lutgen

Niet-stemgerechtigd lid

FDF : Véronique Caprass

voorstel van resoluties : (zie onderstaande links):

20 oktober 2014 : door Nele Lijnen inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of Lymeborreliose

1 juli 2015 : door Maya Detiege en Georges Dallemagne ter verbetering van de diagnosestelling en de opvang van mensen met de ziekte van Lyme