19.09.15 - Lyme is te ernstig voor politieke spelletjes (J. Crombez & M. Detiège

Lyme is te ernstig voor politieke spelletjes

John Crombez en Maya Detiège

Zaterdag 19 september 2015

Het opiniestuk van Louis Ide in Knack van 17/09 over de ziekte van Lyme ( zie: link) stemt een mens treurig. De N-VA-politicus slaagt erin om het debat rond een ziekte die veel menselijk leed veroorzaakt, te herleiden tot een ordinair politiek spelletje: een beetje polariseren hier, een beetje beledigen daar, een beetje kwetsen ginder. In plaats van cassante meningen te spuien over Lyme, zou de heer Ide zich beter aan de kant scharen van mensen die proberen een oplossing te zoeken voor deze groep patiënten.

De eerste cassante bewering van Ide is dat de chronische ziekte van Lyme een verzinsel is van goeroes, die misbruik maken van de wanhoop van mensen met nog niet verklaarde symptomen. Volgens Ide is de diagnose en behandeling van Lyme zoals die vandaag bestaat, niet evidence based.

Over datzelfde ‘verzinsel’ organiseerde de Kamer precies hoorzittingen met verschillende professoren en experten, ook uit het buitenland. Die experten geven toe dat de chronische ziekte van Lyme een zeer ingewikkelde aandoening is met uiteenlopende symptomen, een ziekte die een aanpak vergt vanuit verschillende medische disciplines tegelijk. En er wordt vooruitgang geboekt. Zo is er intussen een internationale symptomenlijst opgesteld en werden experimentele behandelingen opgezet die wel degelijk aanslaan.

Er is met andere woorden een medische zoektocht aan de gang om Lyme beter te begrijpen en te behandelen. Die zoektocht is op dit ogenblik de meest geloofwaardige en veelbelovende piste om tot een beter begrip en een geneeskrachtige behandeling te komen. Het leed dat Lyme elke dag bij duizenden mensen in België alleen al veroorzaakt, moet ons tot nederigheid stemmen. Dat betekent dat we onderzoeksinspanningen ten volle moeten ondersteunen. Chronische Lyme is geen thema om politieke meninkjes rond te fabriceren, zoals Ide doet.

In dezelfde column polariseert Ide trouwens nog een tweede keer over de vraag of Lyme overdraagbaar is langs andere wegen dan tekenbeten. Kunnen de borrelia bacteriën die de ziekte veroorzaken ook via vlooien, seksueel contact of de placenta overgebracht worden? Volgens Ide is dat een onzinnig spoor. Want alweer niet evidence based. Nochtans bestaat over het antwoord op deze vraag geen wetenschappelijk uitsluitsel. Wel zijn er ernstige aanwijzingen dat teken geen monopolie hebben op overdracht. Zo zijn er borrelia geïsoleerd in vlooien en in vaginale uitstrijkjes. Ook rond moeder-kind overdracht van Lyme via de placenta bestaan studies die onze aandacht, in plaats van onze minachting verdienen.

Deze vroege aanwijzingen van overdraagbaarheid van de ziekte langs andere wegen dan teken, moeten dienen als waarschuwingsteken. Als je het belang van patiënten voor ogen hebt, moet je ze net aangrijpen als reden voor verder onderzoek. En niet als reden om een nummertje op te voeren over hoe evidence based je eigen politieke partij geneeskunde wel benadert.

sp.a draagt het principe van geneeskunde gebaseerd op empirische feiten hoog in het vaandel. Maar toch op een andere manier dan Ide. Als je zijn bizarre ideeën over evidence based medicine doortrekt, zou je alleen wetenschappelijk onderzoek mogen doen naar medische verschijnselen die… al wetenschappelijk bewezen zijn.

Gelukkig bestaan er nog parlementaire hoorzittingen, waarbij politici met een beperkte kennis over een aangelegenheid (zoals Ide over Lyme) mensen uitnodigen die hun beroepsleven aan diezelfde aangelegenheid wijden. Precies om die reden hadden alle partijen in de Kamer beslist om een hoorzitting rond Lyme te organiseren. Om in bescheidenheid te luisteren en bij te leren. Ide vindt dat allemaal maar tijdverlies. Hij vindt die parlementaire hoorzittingen maar ‘een kakofonie van meningen, waaruit iedereen zijn eigen visie distilleert.’

Dat is het enige punt waarop Ide gelijk heeft: dat hij uit de rijkdom aan genuanceerde getuigenissen en onderzoeken over Lyme slechts zijn eigen op voorhand vaststaande visie distilleert. Een visie die niet ingegeven is door de wens om het lot van de Lyme-patiënt te verbeteren, maar door de wens tegenstellingen te creëren en zich zo te profileren.

John Crombez en Maya Detiège,

Voorzitter sp.a en Federaal parlementslid

bron:

http://www.s-p-a.be/column/lyme-te-ernstig-voor-politieke-spelletjes/