17.09.15 Opiniestuk L. Ide (N-VA) in Knack

Opiniestuk van L. Ide in Knack (17.09.15) in verband met het begrip "chronische Lyme" waarover diezelfde dag een hoorzitting plaatsvond in het Vlaams parlement

Louis Ide Algemeen Secretaris van N-VA en arts.

OPINIE in Knack.be, 17/09/15

'Als politici ervoor kiezen de wetenschap te negeren, dan moeten ze daarover duidelijk communiceren'

© REUTERS

'Politici kunnen de wetenschap aanvaarden of verwerpen. Dat is hun recht', schrijft Louis Ide (N-VA). In dit stuk houdt hij het begrip 'chronische Lyme' tegen het licht. 'Het is onaanvaardbaar dat bepaalde artsen zich verrijken op de kap van de patiënt.'

[...]

Vandaag is er terug zo'n hoorzitting. Het gaat dan om een hoorzitting over de zogenaamde chronische ziekte van Lyme. Eigenlijk is dit totaal overbodig. Mochten politici het principe van 'evidence based medicine' (hetgeen wetenschappelijk bewezen is) aanvaarden dan zijn de feiten over de ziekte van Lyme bekend.

[...]

Het begrip chronische Lyme is in het leven geroepen en gedefinieerd door een aantal goeroes die los van enig wetenschappelijk bewijs patiënten met onverklaarbare klachten - die serieus genomen moeten worden- laten geloven dat de oorzaak van hun lijden een tekenbeet is, waardoor ze besmet zijn met een bacterie. Wie deontologisch, ethisch en wetenschappelijk werkt, behandelt klachten enkel met een methode waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze werkt. Bepaalde expertimentele hormonen -en antibioticaschema's hebben hier geen plaats. Wetenschappelijke richtlijnen zeggen duidelijk en letterlijk: 'prolonged antibacterial treatment not warranted'.

Helaas voor deze (en andere) patiënten heeft de wetenschap niet op alle vragen een antwoord. Daarom lopen deze patiënten met hun ogen open in de val van mensen die bakken geld verdienen door het voorschrijven van dergelijke dubieuze therapieën.

[...]

Sommige politici spinnen daar ook garen bij. Ze denken een electoraat te hebben gevonden bij de patiënten die onvoorwaardelijk geloven in hun goeroe. Om die kiezers aan zich te binden, schrijven ze dan opiniestukken over medische aangelegenheden. Zo schreef Maya Detiège op 10 september een stuk op Mediquality.net. Daarin suggereerde ze dat het Lyme-virus (sic, het is geen virus, het is een bacterie) zich niet enkel via teken zou verspreiden.In haar woorden "Hoe zit het bijvoorbeeld met de besmetting door middel van bloedtransfusies, of via de placenta van een zwangere vrouw op haar ongeboren kind? Er zijn ook recente aanwijzingen die duiden op de mogelijke overdraging van de bacterie (gecorrigeerd - red.) via seksueel contact. En er zijn tenslotte ook aanwijzingen dat andere insecten dan teken de ziekte zouden verspreiden." Het feit dat ze in dit debat spreekt over een virus in plaats van een bacterie is veelzeggend.

[...]

Politici hebben in een democratie altijd het laatst woord. Met andere woorden, ze kunnen de wetenschap aanvaarden of verwerpen.

[...]

Of nog ander gezegd, de wetenschap mag niet misbruikt worden voor hun eigen doel door hun standpunten te doorspekken met zogezegd wetenschappelijke saus. Als ze zich het recht toe-eigenen de wetenschap te negeren moeten ze dat ook duidelijk communiceren.

[...]

Dr. Horowitz, zo'n controversiële Amerikaanse arts [...] Zijn aanwezigheid in de hoorzitting is dan ook niet zonder gevolgen. Ten eerste werkt het de geloofwaardigheid van deze man in de hand en ten tweede ondergraaft het de geloofwaardigheid van de politiek, bij wetenschappers. De patiënten zijn de dupe, er zijn dus enkel verliezers.

Lees het volledige artikel op : Knack.be