gefeliciteerd door de CM

Ik werd aangeklaagd, veroordeeld en voor de Orde van Geneesheren gedaagd,

en nu door dezelfde Marc Justaert van de Christelijke Mutualiteiten gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet.

Lees de ongelooflijke brief die gisteren in de bus viel: