28.11.13 Oriëntatienota - chronisch zieken

Geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in België

Oriëntatienota voorgesteld door de interkabinetten werkgroep ‘Chronische Ziekten’ van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om te komen tot

het sluiten van een protocolakkoord tussen de federale en de gefedereerde entiteiten voor een Nationaal Actieplan. (28.11.2013)

Klik hier.