1 januari 2014 - afschaffing van het miniforfait

Januari 2014 - besparingsmaatregeling van de overheid : het miniforfait bij daghospitalisatie verdwijnt

Door een besluit van overheidswege werd het miniforfait afgeschaft vanaf 1 januari 2014. Het miniforfait was een forfaitair bedrag dat door het ziekenhuis aangerekend werd aan de mutualiteit wanneer een patiënt(e) in het ziekenhuis opgenomen werd zonder overnachting (daghospitalisatie). Het miniforfait had een speciale code waardoor de behandeling officieel aanzien werd als behandeling in daghospitalisatie. Het ging hier vooral over behandelingen waarbij infusen nodig zijn, zoals bv. mensen die ijzerinfusen nodig hebben, crohnpatiënten die remicade krijgen, mensen die infusen met botversterkende middelen krijgen, aderlatingen, patiënten met een verlaagde weerstand die vitaminen en aminozuren via infusen toegediend krijgen, fibromyalgiepatiënten die magnesiuminfusen krijgen, etc...

Een besparingsmaatregel van de overheid bestond er in om te snoeien in het nationale budget voor de ziekenhuizen in 2014 en dit budget van de overheid over te hevelen naar het budget 'financiële middelen - ziekenhuizen" van de FOD (federale overheidsdiensten) - volksgezondheid.

Zij schrapten de officiële code van het miniforfait waardoor het miniforfait sinds januari dit jaar niet meer bestaat. Sinds 1 januari j.l. factureren de ziekenhuizen dat forfaitaire bedrag aan de FOD - volksgezondheid.

Maar, daar de code van het miniforfait een vereiste was om als patiënt(e) in daghospitalisatie te worden ingeschreven, en deze code niet meer bestaat, worden de patiënten sinds 1 januari 2014 ingeschreven als ambulante patiënten.

Dit brengt voor de patiënten geen wijziging mee in de kostprijs van de behandeling in het ziekenhuis, de facturen blijven ongewijzigd.

Er is echter wel één groot verschil voor de patiënten, nl. dat hun facturen vanaf 2014 niet meer zullen terugbetaald worden door de hospitalisatieverzekeringen. Dit omdat de behandeling niet meer ingeschreven is als zijnde daghospitalisatie maar wel als ambulant. Er wordt hiervoor momenteel momenteel een oplossing gezocht.

Enkel verzekerden die een bijkomende verzekering "ambulante medische kosten" hebben afgesloten kunnen een terugbetaling krijgen voor hun facturen.

Documentatie:

http://www.riziv.be/care/nl/hospitals/pdf/hospitals221.pdf

http://www.riziv.fgov.be/news/nl/press/pdf/pressrelease-20140219-annemans-NL_def.pdf punt 2.2.1

http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/uploads/b1363_0120131206_ppt_dr_de_clercq_id_def11133.pdf

http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@datamanagement/documents/ie2divers/19091736.pdf (nr. 1.2.11)

http://www.riziv.fgov.be/care/nl/infos/bill/history/pdf/history.pdf (p.318)

http://www.absym-bvas.be/ziekenhuizen/besparingsmaatregelen-2014