samenvatting: wijzigingen terugbetaling kinesitherapie voor fibromyalgie- en CVSpatiënten

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017 in een notendop:

- De lopende Fb-pathologieën voor CVS- en fibromyalgiepatiënten vervallen op 31 december 2016

- vanaf 1 januari 2017 worden er maar 18 sessies van 45 minuten terugbetaald aan hetzelfde niveau dan de F-pathologie. Er zijn hiervoor nieuwe nomenclatuurnummers voor de kinesitherapeuten. Deze nomenclatuurnummers zijn intussen gepubliceerd door het RIZIV. Er moet voor deze verhoogde terugbetaling geen aanvraag ingediend worden aan de adviserend geneesheer. De behandelend arts kan deze voorschrijven. De kinesisten mogen een bedrag aanrekenen zoals ze aanrekenen bij een sessie van 45 minuten.

- dit nieuwe systeem van 18 zittingen met dezelfde terugbetaling als vroeger bij de Fb-pathologie zijn bestemd voor :

"patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom", de patiënten van wie de diagnose is gesteld volgens de criteria van

Fukuda en voor wie het nut van een graduele oefentherapie is bevestigd door een geneesheer-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, of voor inwendige geneeskunde, dit eventueel in overleg met een of meerdere andere geneesherenspecialisten.

“patiënten die lijden aan fibromyalgie”, de patiënten van wie de diagnose moet bevestigd zijn door een geneesheerspecialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, op grond van een klinisch onderzoek dat de diagnostische criteria van het ACR (American College of Rheumatology) omvat.

- MAAR deze nieuwe "nomenclatuur" voor deze 18 zittingen is eenmalig en dus maar één keer in een mensenleven mogelijk!

- Na die eerste 18 sessies van 45 minuten kan er een verlenging gevraagd worden van 18 sessies van 30 minuten, maar hier krijgt men maar een gewone terugbetaling zoals bij een "courante verstrekking", dus is het patiëntenaandeel hoger dan bij die 18 eerste zittingen.

- Indien men na deze 36 zittingen nog kinesitherapie nodig heeft voor fibromyalgie/cvs (dus het eerste jaar, vanaf de 37e sessie) krijgt men maar een minimale terugbetaling. Die echt heel weinig is (7,4 € in 2016 voor gewone terugbetalingen en 9,39€ voor mensen met een verhoogde terugbetaling cfr vroeger omnio-statuut genoemd...)

- Indien men voor andere problemen dan fibromyalgie/cvs kinesitherapie nodig heeft, heeft men daar max. 3 keer per jaar recht op (dus voor drie verschillende aandoeningen)en dit voor telkens 18 sessies. Vanaf de tweede aandoening moet het akkoord van de adviserend geneesheer hiervoor aangevraagd worden. Bij akkoord van de adviserend geneesheer wordt men terugbetaald aan het tarief van courante verstrekking.

Dit is een financiële opdoffer voor deze patiënten. Marc van Impe (*) heeft cijfermateriaal ivm de meerprijs van dit nieuwe systeem van terugbetaling voor fibromyalgie- en CVS-patiënten tov huidige systeem (Fb-pathologie) voorgelegd aan onze Minister en hij blijft dit op de voet volgen.

Bronnen:

http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kinesitherapeuten/Paginas/nomenclatuur-kinesitherapie-aanpassingen.aspx#Aanpassing_van_de_kinesitherapienomenclatuur_voor_de_patiënten_die_lijden_aan_het_chronischevermoeidheidssyndroom_en_aan_fibromyalgie

http://kine-tienen.be/nieuws/axxon-persbericht-cvs-en-fibromyalgie

http://www.cm.be/professioneel/kinesitherapeuten/fibromyalgie-en-cvs.jsp

http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/sites/default/files/n-art-07-01-01-2017.pdf

http://www.kinesitherapeuten.be/nieuws/cvs-en-fibromyalgie-04-12-2016

http://www.annemieuyttersprot.be/home/beleid-van-maggie-de-block/hervorming-kine-sessies-cvs-fibromyalgie-fb-pathologie-vanaf-01-01-17

https://www.facebook.com/fibromyalgie.cvs.spasmofilie/

https://www.sites.google.com/site/mecvsinbelgie/home/politiek-in-verband-met-me-cvs/02-12-16--hbvl---kinesitherapie-minder-terugbetaald-voor-fibromyalgie-m (bericht van het Vlaams Patiënten Platform aan diverse (patiënten)verenigingen)

http://www.lesoir.be/1382642/article/actualite/belgique/2016-12-02/syndrome-fatigue-chronique-seances-kine-seront-moins-remboursees

http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/fibromyalgie-lancement-d-une-petition-contre-la-baisse-du-remboursement-des-seances-de-kine-58496099cd70bb41f08e1873

http://www.symbio.be/assets/Kinesitherapie1.pdf

http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_kinesitherapeuten_20160101.pdf

(*) Marc van Impe is medisch journalist, senior writer, columnist, oprichter en voorzitter van het CVS-Platform/Liga.