03.12.16 - Kabinet De Block en Marc van Impe : Wijziging terugbetaling kiné fibromyalgie en cvs patiënten

Vanaf 1 januari 2017 wijzigen de terugbetalingsvoorwaarden voor de kiné-sessies voor fibromyalgie/CVS!

Hieronder vindt u de nieuwe voorwaarden:

· De terugbetaling van de kiné wordt NIET geschrapt.

· Fibromyalgie en CVS worden geschrapt in de Fb lijst van de kiné. Dat wil zeggen de lijst van de specifieke aandoeningen

(niet de zware aandoeningen want dat is de Fa lijst) die recht geven op 60 zittingen Kiné van 30 minuten.

· De kiné voor fybromyalgie en CVS werd verschoven naar de rubriek “courante verstrekkingen” en daardoor hebben deze patiënten

recht op 18 zittingen.

· MAAR er zijn ook voordelen bedongen:

o Recht op zittingen van 45 minuten

o [Terugbetaling] Aan hetzelfde tarief als in de Fb lijst en ook hetzelfde PA [patiëntenaandeel]. Dus financieel dezelfde situatie voor

de patiënten .

· Deze beslissing werd door de Technische Raad kiné genomen NA consultatie van alle Belgische universiteiten (experten artsen en ook

kiné’s) dus een compleet panel van mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Ook wetenschappelijke literatuurstudie en KCE rapport

werden geraadpleegd.

· De internationale aanbeveling is Kiné gedurende 10 à 12 zittingen. Wij geven er 18 (omdat dat de courante verstrekkingen zijn in onze

nomenclatuur).

· De eerste zittingen worden gebruikt voor informatie en leren leven/omgaan met de ziekte. Vervolgens probeert men via oefentherapie

de patiënt te motiveren tot revalidatie…

· De zittingen moeten 45minuten duren dat is ook meer als in de ons omringende landen.

· En de arts kan altijd opnieuw 18 zittingen voorschrijven als ’t nodig is.

· De formulieren voor de aanvraag AG [adviserend geneesheer] zijn niet meer nodig en dat is op het VC van

maandag beslist.

· Een voorschrift van de behandelende arts volstaat dus.

In de Technische Raad voor Kinesitherapie (laatst samengekomen vorige vrijdag) werden ze ook al geconfronteerd met veel kritiek en vragen van de patiënten.

Bron: Marc van Impe en Kabinet Minister De Block