31.01.18 - Al “relatief veel” re-integratietrajecten voor langdurig zieken opgestart

Al “relatief veel” re-integratietrajecten voor langdurig zieken opgestart

Dat de terugkeertrajecten voor langdurig zieke werknemers tot nog toe maar een beperkt succes kenden, klopt volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) niet. “De voorlopige tendensen wijzen erop dat er in 2017 al relatief veel trajecten werden opgestart”, zegt zijn kabinet, alleen blijft het aantal succesvol afgeronde trajecten voorlopig eerder beperkt.

De nieuwe wetgeving rond de snelle re-integratie van langdurig zieken, waarbij ze een speciaal uitgewerkt terugkeertraject krijgen van een bedrijfsarts, kende een beperkt succes in het eerste jaar. Wie langdurig ziek is, wordt vaak te laat doorverwezen naar een bedrijfsarts, en meer dan 60 procent van de onderzochte mensen nam gewoon ontslag, schrijft VRT NWS op basis van een studie van Idewe.

Minister Peeters vindt die conclusie wat voorbarig. “De voorlopige tendensen wijzen erop dat er in 2017 al relatief veel re-integratietrajecten zijn opgestart bij arbeidsgeneesheren van de preventiediensten, naar schatting ongeveer 12.000”, zegt zijn kabinet. Het aantal succesvol afgeronde trajecten blijft desondanks eerder beperkt, maar “de nieuwe cijfers van Idewe geven hoop op beterschap, aangezien daaruit toch blijkt dat er in bijna 30 procent van de gevallen aangepast werk wordt voorgesteld.”

“Ik ben me er uiteraard van bewust dat re-integratie relatief nieuw is en een mentaliteitswijziging vergt die waarschijnlijk nog wel wat tijd nodig heeft om echt door te dringen. Ik besef ook dat het niet altijd even gemakkelijk is om aangepast werk te vinden, maar ik ben ervan overtuigd dat ook werknemers die al langer met gezondheidsproblemen kampen, de kans moeten krijgen om via werk op maat terug te keren naar de werkvloer”, benadrukt de minister.

De minister heeft de Nationale Arbeidsraad wel samen met collega Maggie De Block gevraagd om een evaluatie van het systeem, “om na te gaan over er nog aanpassingen nodig zijn en of er sprake is van kinderziekten die moeten worden aangepakt.” Beide kabinetten wachten die evaluatie af.

Bron: BELGA - 31.01.18