25.11.15 -Knack-Langdurig zieken zonder arbeidscontract kunnen deel uitkering verliezen

Langdurig zieken zonder arbeidscontract kunnen deel uitkering verliezen

© BELGA

De regering wil langdurig zieken die geen arbeidscontract hebben en te weinig moeite doen om werk te vinden een sanctie geven. Dat blijkt uit het Koninklijk Besluit dat minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) naar de sociale partners hebben gestuurd

De federale regering heeft een oplossing gevonden voor haar voornemen om 10 procent van de uitkering af te nemen van langdurig zieken die, ondanks positief doktersadvies, te weinig moeite doen om opnieuw aan de slag te gaan. Enkel langdurig zieken die geen arbeidscontract hebben en die weigeren mee te stappen in een re-integratieproject of onvoldoende moeite doen in de zoektocht naar werk, kunnen een sanctie krijgen. Dat schrijft De Tijd.

Langdurig ziek

In juli raakte bekend dat wie langdurig ziek is maar van wie een arts vindt dat hij/zij nog kan werken, begeleid zal worden naar een andere baan. Wie niet meewerkt of een aangeboden job weigert, zal 10 procent van de uitkering verliezen.

De regering heeft dat principe nu verder uitgewerkt. Voor langdurig zieken die nog in dienst zijn van een werkgever, maar die omwille van hun langdurige ziekte een uitkering krijgen, volgt geen sanctie als ze niet meewerken aan de re-integratie. De werkgever moet hen maar ontslaan als hij vindt dat ze er de kantjes vanaf lopen, is de redenering.

Re-integratieproject

Voor langdurig zieken die geen werk hebben, is het anders. Zij kunnen wel een sanctie krijgen. Het is de adviserende geneesheer van het ziekenfonds die het re-integratieproject moet uitstippelen.

Het is echter niet zo dat elke langdurig zieke naar werk zal worden begeleid. De adviserend geneesheer moet binnen de twee maanden na het ingaan van de ziekte uitzoeken in welke mate iemand die een ziekte-uitkering krijgt opnieuw aan de slag kan. Wie ernstig ziek is, zoals iemand die aan een terminale kanker lijdt, wordt met rust gelaten. Maar wie bijvoorbeeld door rugklachten niet meer aan de slag kan in de bouwsector, zal wel worden aangespoord om naar werk te zoeken. (Belga/NS)

Bron: http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/langdurig-zieken-zonder-arbeidscontract-kunnen-deel-uitkering-verliezen/article-normal-628767.html