24.11.16 - De Morgen - Langdurig zieken krijgen vragenlijst van ziekenfonds

Langdurig zieken krijgen vragenlijst van ziekenfonds

24-11-16, 07.09u - De Morgen

Vanaf januari krijgen langdurig zieken een vragenlijst waarop ze moeten aangeven of ze weer aan het werk kunnen. Op die manier wil de regering-Michel het aantal zieken terugdringen.

"Waarom werkt u niet? Kunt u binnenkort weer aan de slag? En, zo ja, onder welke voorwaarden?" Wie meer dan een maand thuis zit wegens ziekte, krijgt die vragen vanaf volgend jaar voorgeschoteld in een brief van het ziekenfonds. Op die manier worden langdurig zieken begeleid naar de arbeidsmarkt. De KB's daarover worden vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.

"Mensen mogen zelf aangeven of en hoe ze weer aan de slag kunnen", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Je kunt bijvoorbeeld vragen naar een nieuwe functie of een nieuwe werkgever. Daarna is het aan een adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een inschatting te maken. "Als blijkt dat je onder bepaalde voorwaarden aan het werk kunt, dan zal de arbeidsgeneesheer van je bedrijf samen met jou kijken wat mogelijk is", zegt De Block. Voor werklozen is het de VDAB die de re-integratie begeleidt.

In 2017 wil de regering-Michel 10.000 mensen bereiken. Dat aantal loopt op tot 12.000 in 2018 en 14.000 in 2019. Aanvankelijk worden enkel mensen aangeschreven die recent ziek werden. Maar wie al langer arbeidsongeschikt is, mag zich ook vrijwillig aandienen om begeleiding te krijgen. Weigert je werkgever om mee te werken aan je re-integratie, dan moet die een duidelijke motivatie geven. Het arbeidscontract mag ook niet zomaar verbroken worden.

Pijnpunt

Ondanks die voorwaarden blijft de responsabilisering van werkgevers een pijnpunt. Dat komt omdat er daarover nog geen akkoord is binnen de regering en tussen de sociale partners. Ook werknemers worden trouwens niet al te hard aangepakt. Wie de vragenlijst weigert in te vullen, hoeft bijvoorbeeld geen sancties te vrezen. "Binnen één jaar zullen we deze maatregel evalueren. Dan zullen we zien of we gas moeten terugnemen of bijgeven", zegt de woordvoerder van minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Als alles goed gaat, moet deze maatregel de opmars van de chronisch zieken stoppen. De jongste tijd wordt werkloosheid harder aangepakt, maar kloppen mensen sneller aan bij hun huisarts. In 2017 zal de sociale zekerheid zo een historische klik maken. Vanaf dan overtreffen de kosten voor langdurig zieken die van de werkloosheid.

Bron: http://www.demorgen.be/binnenland/langdurig-zieken-krijgen-vragenlijst-van-ziekenfonds-be2411a5/