23.11.16 - HLN- Re-integratietrajecten voor langdurig zieken vanaf volgende week mogelijk

Re-integratietrajecten voor langdurig zieken vanaf volgende week mogelijk

23/11/16 - 20u47 Bron: © belga

De re-integratietrajecten voor langdurig zieken zijn vanaf volgende week een feit. Morgen verschijnen twee koninklijke besluiten die op 1 december ingaan. Kort nadien zal ook het wetsontwerp ingaan dat de nodige rechtszekerheid moet bieden tijdens het eigenlijke traject, zo melden ministers Kris Peeters (CD&V) en Maggie De Block (Open Vld).

Doel van de re-integratietrajcten op maat is mensen die langdurig ziek zijn weer aan het werk te krijgen via een aangepaste of andere job. Langdurige ziekte is immers niet alleen erg duur, het weegt ook op de arbeidsongeschikte, luidt het.

Concreet mikt de nieuwe regeling vooreerst op een re-integratie bij de eigen werkgever. Het traject kan worden opgestart door de werknemer of zijn behandelend arts, door de adviserend geneesheer van de mutualiteit of door de werkgever, maar dan wel pas ten vroegste na vier maanden arbeidsongeschiktheid.

De preventieadviseur-geneesheer zal vervolgens het re-integratietraject opstarten, door te onderzoeken of de werknemer zijn oude job op termijn weer zal kunnen opnemen en of er tijdelijk of definitief aangepast werk mogelijk is. Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. Omgekeerd moet de langdurig zieke eventueel motiveren waarom hij het voorstel verwerpt.

Voor arbeidsongeschikten zonder job is het de adviserend geneesheer van de mutualiteit die het dossier in handen neemt samen met onder andere de regionale tewerkstellingsdiensten. Is de adviserend geneesheer van oordeel dat de langdurig zieke een job aankan, dan kan opnieuw een re-integratieplan opgesteld en de VDAB gecontacteerd worden.

De nodige rechtszekerheid tijdens het eigenlijke traject wordt geleverd door een wetsontwerp dat dinsdag groen licht kreeg in commissie. Het bepaalt onder meer dat initieel geprobeerd wordt de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst te behouden, zelfs als de langdurig zieke tijdelijk aangepast of ander werk doet. Het regelt ook de manier waarop een eventuele opzeggingsvergoeding moet berekend worden en hoe het zit met het beëindigen van het contract bij overmacht.

Het wetsontwerp moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd. Pas tien dagen na publicatie in het Staatsblad zal het ook echt ingaan. Maar dat belet niet om al met de trajecten van start te gaan, aangezien de wet zorgt voor de rechtszekerheid in de latere fase wanneer effectief een traject is afgesproken, aldus nog het kabinet-Peeters.

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2999452/2016/11/23/Re-integratietrajecten-voor-langdurig-zieken-vanaf-volgende-week-mogelijk.dhtml