23.11.16 - De Redactie - Langdurig zieken zullen makkelijker weer aan de slag kunnen

Langdurig zieken zullen makkelijker weer aan de slag kunnen

De Redactie: wo 23/11/2016 - 22:14

Vanaf begin volgende maand wordt het makkelijker voor langdurig zieken om weer aan de slag te gaan. De huidige complexe regelgeving wordt vereenvoudigd en wie stap voor stap weer aan het werk gaat, zal daar financieel niet meer voor gestraft worden maar daarentegen beloond worden. De koninklijke besluiten daarover van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) worden morgen in het staatsblad gepubliceerd.

Wie ziek valt, en ook na ten laatste twee maanden nog altijd thuis zit, zal in de toekomst een vragenlijst krijgen van het ziekenfonds. Daarin kun je zelf aangeven hoe je je kansen inschat om weer aan het werk te kunnen, en je kunt ook aangeven wat het voor jou makkelijker zou maken om weer aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld: je wordt ziek van fel licht, je wil aangepast werk, etc.

Na drie maanden ziekte zal de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een eerste inschatting maken. Als blijkt dat je voorlopig nog niet aan het werk kunt, bijvoorbeeld omdat je zware medicatie neemt, dan zal je situatie na twee maanden opnieuw worden bekeken.

Als blijkt dat werken wel mogelijk is mits aangepast werk, dan zal de arbeidsgeneesheer van je bedrijf met jou bekijken wat mogelijk is, en de afspraken voor tijdelijke of definitieve aanpassingen van het werk in een overeenkomst gieten.

Niet meteen opnieuw voltijds aan de slag

Als er een akkoord is tussen werkgever en werknemer, wordt daar ook een contract voor opgesteld. Als er geen akkoord bereikt wordt, moet de werkgever motiveren waarom hij eventueel geen ander of aangepast werk aanbiedt, of de werknemer, waarom hij het voorstel eventueel verwerpt.

Belangrijk is dat je niet meteen weer voltijds aan de slag hoeft te gaan, wat tot nu toe niet kon. Je kunt ook stapje voor stapje weer proberen te werken, bijvoorbeeld 1 dag per week. Dan krijg je dus 20 procent van je loon en je behoudt je volledige uitkering. Ook als je langer werkt, blijft het financieel aantrekkelijk. Als je bijvoorbeeld 70 procent werkt, krijg je loon voor 70 procent en nog altijd 50 procent van je uitkering. De eerste dag behoudt je immers zowel je uitkering als je loon.

De regering hoopt zo de drempel te verlagen voor langdurig zieken om opnieuw aan het werk te gaan.

Geen werk

Heb je geen werk op het moment van je ziekte, dan neemt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds het initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken, in samenwerking met de regionale tewerkstellingsdiensten.

Als blijkt dat je wel opnieuw aan de slag zou kunnen, eventueel na het volgen van een herscholing of een opleiding, dan kan in overleg met jou en je eigen arts een plan worden opgesteld om je daarin te helpen. Die overeenkomst wordt ondertekende door de adviserend geneesheer en de patiënt. Om de drie maanden wordt ook bekeken hoe dit loopt.

Ziekenfondsen positief

Het christelijke en socialistische ziekenfonds vinden de nieuwe formule een goede zaak maar ze hebben ook bedenkingen.

Het christelijk ziekenfonds zegt dat het belangrijk is dat mensen snel weer aan de slag kunnen, ook al is het beperkt, en dat ze zich kunnen optrekken aan wat nog wel lukt.

Het socialistische ziekenfonds zegt dat het wel degelijk moet gaan om mensen die genezen zijn, die opnieuw aan het werk kunnen, en dat de vragenlijst voor de patiënten klaar, duidelijk en kort moet zijn, en niet mag leiden tot een administratieve mallemolen.

Ook vindt het ziekenfonds dat de werkgevers dan voor voldoende plaatsen en opvang moeten zorgen voor de werknemers die opnieuw aan de slag kunnen. Dat is vandaag de dag nog al eens een probleem, zo wordt gezegd.

Bron: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2826006