18.12.17- MediQuality: ACV vreest veel ontslagen om medische redenen

ACV vreest veel ontslagen om medische redenen

Vanaf januari kunnen bedrijven ook wie al langer dan 2 jaar ziek is, oproepen voor een re-integratietraject en dat tijdens hun ziekteverlof. Dat traject moet bekijken of de werknemer via aangepast werk wel opnieuw aan de slag kan. De bedrijfsartsen van externe preventiediensten krijgen veel telefoontjes van bedrijven die hun zieke werknemers willen oproepen. Het ACV vreest voor een ontslagmachine, zo schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

Minstens tienduizenden werknemers zullen vanaf januari opgeroepen kunnen worden. Als aangepast werk niet lukt of de werkgever dit niet kan aanbieden, dan kan de werkgever de werknemer ontslaan. Volgens het ACV is die re-integratieregelgeving een ontslagmachine, want de werkgever moet de werknemer dan geen opzegvergoeding uitbetalen. "De ziekte-uitkering voor iemand die lang ziek is geweest, is na het ontslag meestal dezelfde, maar een werknemer kan dan wel voordelen verliezen zoals een extra uitkering via een groepsverzekering of een hospitalisatieverzekering", zegt Herman Fonck van het ACV.

De vakbond heeft de cijfers van verschillende preventiediensten bestudeerd om te bekijken wat het succes was van de re-integratie van wie na 2016 ziek is geworden. "Uiteindelijk is de re-integratie van langdurig zieken maar bij 6% geslaagd", zegt Fonck. Minister van Volksgezondheid De Block heeft zelf ook een evaluatie gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad.

Bron: MediQuality d.d. 18.12.17

Lees ook:

Mijn artikel gepubliceerd bij MediQuality : Help, de patiënt verzuipt!

Het Belang van Limburg: Werkgevers jagen vanaf januari op langdurig zieken

Voka Limburg: Ondernemers jagen niet op zieken