17.02.17 - De Redactie: Nog geen akkoord over re-integratie langdurig zieken

Nog geen akkoord over re-integratie van langdurig zieken

Het federale kernkabinet heeft nog geen akkoord gevonden over de re-integratie van langdurig zieken. De voorstellen van bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) blijven steken op tegenstrijdige visies van CD&V en de N-VA, zo viel na afloop van het kernkabinet te horen.

De plenaire Kamer keurde in december een regelgevend kader goed dat langdurig zieke werknemers weer aan het werk moet krijgen via een aangepaste of een andere job. De tekst voorziet in onderlinge afspraken tussen de werkgever, de werknemer of werkzoekende en eventueel ook de adviserende geneesheer van de mutualiteit.

Komt er geen traject op maat, dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. Omgekeerd moet de langdurig zieke eventueel motiveren waarom hij het voorstel verwerpt.

De jongste maanden doken al verschillende pistes op om een stok achter de deur te voorzien. Deze week raakte bekend dat minister De Block intussen denkt aan administratieve boetes tot maximaal 2.000 euro of eventueel penale boetes tot 4.000 euro voor werkgevers die te weinig meewerken aan de terugkeer van hun zieke werknemers. De werknemer zou dan weer een deel van zijn uitkering kunnen verliezen.

Tot een akkoord kwam het vandaag niet. CD&V en de N-VA zijn het niet eens met de sancties die voorzien worden, of het nu gaat om de werknemers dan wel de werkgevers, zo valt te horen.

Gisteren had minister De Block in het parlement nog verzekerd dat het haar te doen is om de "profiteurs" te sanctioneren, niet om zieken te treffen die niet in staat zijn om te werken.

Bron: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2894595