16.02.17-De Redactie: De Block maakt van re-integratie chronisch zieken een compleet negatief verhaal

De Block maakt van re-integratie chronisch zieken een compleet negatief verhaal

De christelijke vakbond ACV is "zeer verontrust" over het plan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om langdurig zieken met financiële sancties te dwingen in een re-integratietraject te stappen. De socialistische bond ABVV spreekt van een "inbraak in het sociaal overleg en vreest dat het een moeilijk dossier zal worden. De werkgevers van het VBO en Unizo zijn daarentegen blij dat het voorstel rekening lijkt te houden met eerdere bezwaren van de werkgevers.

lees ook

De Block wil langdurig zieken én hun bedrijven responsabiliseren

Het ACV zegt dat het zeer verontrust is over berichten in de media dat minister De Block de regering morgen zal voorstellen dat langdurig zieken met financiële sancties gedwongen zouden worden om in een re-integratietraject te stappen.

Het ACV is van mening dat de huidige reglementering, die pas een maand van kracht is, kansen biedt voor langdurig zieken tot re-integratie op de werkvloer via een aangepaste of andere job. Voor het ACV gebeurt dit bij voorkeur bij de eigen werkgever en enkel op strikt vrijwillige basis.

De uiterst negatieve benadering van de Block gaat volgens het ACV volledig in tegen de nieuwe regels. Die nieuwe regels kwamen er op basis van opeenvolgende akkoorden tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Het ACV wijst er op dat ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister De Block zich positief uitgesproken hebben over de nieuwe regelgeving. Dat alles lapt De Block nu aan haar laars, zegt de bond.

"Botweg besparen"

Langdurig zieken met sancties zwaar onder druk zetten om in een traject te stappen, is voor het ACV ook vanuit menselijk oogpunt niet te verdedigen. Iemand die worstelt met de fysieke, psychische en financiële gevolgen van ziekte op dat moment ook nog bedreigen met een verlaging van zijn of haar uitkering, kan niet, zegt de bond.

De positieve aanpak van re-integratie dreigt met het voorstel van minister De Block nu op een compleet negatief verhaal van sancties uit te draaien, zegt het ACV. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen - vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties - wordt nu volgens het ACV binnenstebuiten gekeerd tot een bedreigende aanpak.

De sanctionerende aanpak van minister De Block heeft dan ook niets te maken met het faciliteren van re-integratie, maar wel met botweg besparen op de rug van langdurig zieken. Deze besparingen zijn blijkbaar belangrijker dan het welzijn van zieken, zegt het ACV.

ABVV: De Block negeert akkoord

De socialistische vakbond ABVV zegt dat hij "via de pers heeft moeten vernemen dat minister De Block inbreekt in het sociaal overleg".

Op 9 december 2015 sloten de sociale gesprekspartners binnen de Groep van 10 een akkoord over de herinschakeling van langdurig zieke werknemers. De regering-Michel had zich immers voorgenomen om een nieuwe re-integratieprocedure voor zieke werknemers op te leggen. Betrokken werknemers zouden ten laatste twee maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid verplicht worden tot het volgen van een procedure naar re-integratie/werkhervatting, op straffe van een sanctie en een verlies van 10% van de uitkering.

Wij hebben toen na acties en een sensibilisering kunnen bekomen dat deze dossiers toch op de tafel van het sociaal overleg kregen, zo zegt het ABVV. De werkgevers en de werknemers gaven volgens de bond zo een gemeenschappelijke boodschap aan de regering opdat ze haar ontwerpbesluiten zou aanpassen zodat zieken en invaliden daadwerkelijk een kans zouden krijgen op herinschakeling waarvan het vrijwillige karakter wordt gegarandeerd en elke vorm waarbij van sanctie werd geschrapt. Dat was voor het ABVV een noodzakelijke voorwaarde.

Minister De Block negeert het akkoord van de werkgevers en werknemers, zegt het ABVV, en komt opnieuw met sancties boven water. Sancties die nu bovendien zouden oplopen tot 25% van de uitkering.

We hebben de tekst van het voorstel nog niet en kunnen ons dus ook niet uitspreken over de andere zaken, maar het staat vast dat we ons opnieuw zullen mogen verwachten aan een moeilijk dossier, zo besluit de socialistische bond.

VBO: "Juiste richting"

Bart Buysse, de directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stelt dat het oorspronkelijke voorstel over de re-integratie, met een zware penalisering voor werkgevers, in belangrijke mate lijkt te zijn bijgestuurd in functie van de bezwaren die door het VBO werden geuit.

De werkgevers zeggen dat in de hervorming die nu op tafel ligt, er sprake lijkt te zijn van een beter evenwicht, maar toch zijn er drie elementen waarmee ze rekening willen houden bij een definitieve beoordeling van de maatregel.

Zo is het voor het VBO essentieel dat de drie betrokken actoren op evenwichtige wijze worden aangespoord. Het voorschrijfgedrag en de beoordeling van de arbeids(on)geschiktheid door de geneesheren zijn zeer bepalend in deze problematiek. Iedereen heeft zijn rol en wanneer men maar één partij aanspreekt, zal deze maatregel weinig effect hebben op het terrein, aldus het VBO. Het VBO noemt het goed dat er geen sprake meer is van een pure automatische lastenverhoging voor werkgevers, maar dat meer wordt aangesloten bij de procedure van re-integratie.

Uiteindelijk zou de hoogte van de boete nog niet vastgelegd zijn. Het is ook niet duidelijk welke informatie, begeleiding en incentives werkgevers zullen krijgen en op welke ondernemingen deze maatregelen precies van toepassing zullen zijn, zo stelt het VBO vast. Deze parameters zijn cruciaal in het debat voor het VBO daarover een verdere uitspraak wil doen.

Ook Unizo tevreden

Ook de werkgevers van Unizo zijn tevreden dat men het oorspronkelijke plan heeft bijgesteld, "en dat nu wordt voorgesteld om de werkgevers te responsabiliseren door te kijken hoe zij werknemers kunnen herintegreren na een langdurige ziekteperiode.”

Unizo heeft wel enkele bedenkingen: zo wil de organisatie dat de werkgevers ondersteuning krijgen bij het opstellen van re-integratieplannen, en dat het Riziv de adviesverlening betaalt, en vraagt Unizo dat de nieuwe regeling niet onmiddellijk zou ingaan, zodat de werkgevers tijd krijgen om zich aan te passen.

Bron: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2893381