14.10.16 - De Redactie - Fons Leroy:"We moeten aangepast werk creëren voor chronisch zieken"

Fons Leroy: "We moeten aangepast werk creëren voor langdurig zieken"

vr 14/10/2016 - De Redactie

VDAB-topman Fons Leroy is kritisch voor het voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om langdurig zieken sneller weer aan het werk te zetten. "We moeten zeker kijken wie we kunnen activeren, maar dan moeten we ook zorgen voor werk op maat," zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Je kan die doelgroep niet zomaar voltijds laten werken."

Minister De Block wil op korte termijn meer controles, die moeten nagaan of langdurig zieken ook effectief arbeidsongeschikt zijn. Bovendien denkt ze eraan sancties in te voeren voor mensen die weigeren mee te werken aan een re-integratie in de arbeidsmarkt. Op die manier wil ze het snel stijgende aantal chronisch zieken een halt toe roepen.

"Ik ben zeker voorstander om te kijken wie we kunnen activeren", reageert Fons Leroy in "De ochtend", "maar ik vind niet dat we mensen naar de arbeidsmarkt moeten jagen. Er is eerst werk op maat nodig", vindt de VDAB-topman.

Chronisch zieken kunnen immers niet zomaar weer voltijds aan de slag. "We moeten rekening houden met de medische geschiktheid van de patiënten en met het feit dat de langdurig zieken vaak niet zomaar terug kunnen naar hun vorige functie. Ze zouden eerst 1 of 2 dagen per week moeten kunnen werken, voor ze opstappen naar een voltijdse job." Arbeidsorganisaties en werkgevers moeten echter openstaan voor dat idee, waarschuwt hij. "Dat is de kritische factor waarmee de re-integratie staat of valt."

Het wetgevende kader moet in elk geval beter als De Block de arbeidsre-integratie wil aanpakken, meent Leroy. "Er mogen geen belemmeringen zijn in het arbeidsrecht, die verhinderen dat mensen volgens hun maat weer aan het werk kunnen gaan. Ook de afstemming tussen de medische wereld en de arbeidsmarkt is zeker voor verbetering vatbaar, zodat er meer wordt samengewerkt."

Bron: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2792572