14.09.16 - DM : Meer controles bij langdurig zieken

Meer controles bij langdurig zieken

Vanaf 1 oktober start het Riziv met controles om na te gaan of artsen patiënten niet te snel arbeidsongeschikt verklaren. Tegelijk worden zieken voortaan al na één maand begeleid naar een terugkeer op de werkvloer.

Een recordaantal van 370.000 werknemers is momenteel langdurig ziek in ons land. Ze zijn goed voor net geen 5 miljard euro aan uitkeringen, wat arbeidsongeschiktheid bijna even duur maakt als werkloosheid. Al heel lang discussiëren regering en sociale partners over een nieuwe aanpak van het probleem en vanaf 1 oktober gaat dat nu echt van start.

"Het doel is om mensen die kunnen werken, zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen, desnoods deeltijds of in een aangepaste functie", klinkt het op het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). "Daarom krijgen ze al na één maand ziekte een vragenlijst. Daarmee gaan we na hoe ze hun kansen op hervatting inschatten, wat er volgens hen aan hun werktaak of -plaats zou moeten veranderen om weer aan de slag te kunnen, enzovoort. Uiteraard geldt dit niet voor zwaar zieken, zoals mensen met kanker."

Sancties?

Eveneens op 1 oktober gaat een team van artsen aan de slag. Zij zullen jaarlijks 7.500 steekproeven uitvoeren, om na te gaan of iemand écht arbeidsongeschikt is of te vroeg is afgeschreven door zijn dokter.

Over de veelbesproken sancties voor wie hardnekkig weigert te werken, is er nog altijd geen duidelijkheid. De discussie komt vrijwel zeker opnieuw op tafel tijdens de begrotingsbesprekingen. Initieel was er sprake van sancties voor al wie weigert om mee te werken, maar de sociale partners veegden dat in 2015 van tafel. Toen in april 2016 echter bleek dat het aantal zieken nog bleef toenemen, besliste de regering om tegen deze zomer een nieuw responsabiliseringsmechanisme uit te werken, waarbij sancties niet uitgesloten werden. Ondertussen komt oktober dichterbij en is dat nog altijd niet gebeurd. De verdeeldheid is groot. Open Vld en N-VA zijn eerder pro, terwijl CD&V eerder werkgevers sterker wil responsabiliseren. De kans is groot dat de kwestie opnieuw op tafel komt tijdens de begrotingsbespreking.

Bron: http://www.demorgen.be/economie/meer-controles-bij-langdurig-zieken-bafd226a/