14.10.16 - Persbericht Maggie De Block:Besparen met een fijn scalpel om budget in evenwicht te brengen

[...]

Hoger remgeld antibiotica

Het remgeld op antibiotica verhoogt door antibiotica te verschuiven van terugbetalingscategorie B naar C.

Minister De Block: “Antibiotica zijn geen snoepjes: toch worden er nog steeds veel te veel geslikt. Op Europees vlak staat België hier bovenaan op de tweede plaats. We sensibiliseren al jaren, volgen het voorschrijfgedrag van de artsen nauw op en willen nu onze patiënten extra attent te maken op de negatieve gevolgen van het onnodig slikken van antibiotica.”

Deze maatregel zal in 2017 14,8 miljoen euro opbrengen.

[...]

Aanpassing vergoedingssysteem “toegelaten activiteiten tijdens ziekte”.

Als je ziek bent en je wil een paar dagen per week werken, dan krijg je een deel salaris en een deel ziekte-uitkering. Het deel van de uitkering wordt bepaald op basis van de salarisschijf waarin je zit. Je moet ook moet toestemming hebben van de adviserende geneesheer om te werken.

Minister De Block hervormt het systeem zodat je de eerste dag van de week mag werken zonder een deel van je uitkering te verliezen.

Daarna daalt het gedeelte van je uitkering niet naargelang de salarisschijf waarin je zit, maar naargelang het aantal uren dat je werkt. Per uur dat je meer werkt, krijgt je meer salaris en een beetje minder uitkering. Zo wordt vermeden dat de uitkering met grotere happen tegelijkertijd daalt.

Maggie De Block: “Het doel van deze aanpassing is meer mensen positief stimuleren om te gaan werken. We willen werken aantrekkelijker maken.”

De maatregel zal in 2017 18 miljoen euro opbrengen voor de staat.

[...]

Het volledige persbericht kan u hier lezen: http://www.deblock.belgium.be/nl/besparen-met-een-fijn-scalpel-om-budget-evenwicht-te-brengen