14.10.16 - ACCO - begroting 2017 : gezondheidszorg en sociale zekerheid

Gezondheidszorg en sociale zekerheid

Het grootste deel van de besparingen wordt gerealiseerd in de gezondheidszorg, Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaat hiervoor 902 miljoen euro besparen. Dat wil ze doen door onder andere het ziekenhuislandschap te rationaliseren, door te besparen op beeldvorming en klinische biologie en door artsen te verplichten om in 60 procent (nu 50 procent) van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel voor te schrijven. Deze maatregelen zullen de patiënten niet voelen.

De honoraria van de zelfstandige zorgverstrekkers zullen volgend jaar met slechts een derde geïndexeerd worden. Deze laatste beslissing moet een besparing van 247 miljoen euro opbrengen.

Wat de patiënten wel zullen voelen is een verhoging in de prijs van antibiotica. Het remgeld op antibiotica verhoogt doordat antibiotica verschuift van terugbetalingscategorie B naar C. Dit zou er voor moeten zorgen dat artsen minder snel antibiotica gaan voorschrijven.

Het maximumbedrag aan remgeld (eigen bijdrage) dat ieder van ons moet betalen voor geneeskundige zorgen is afhankelijk van het inkomen. De inkomensdrempel wordt jaarlijks geïndexeerd en vanaf 2017 wordt nu ook het maximumbedrag geïndexeerd van 11,80 euro naar 14,70 euro.

Nieuwe samenstellingen zullen sneller verrekend worden zoals wanneer een gezin een voorkeursregime geniet en iemand dat gezin verlaat om bijvoorbeeld alleen te gaan wonen. Vroeger duurde het tot twee kwartalen vooral het voorkeursregime opnieuw werd berekend maar dit wordt teruggebracht naar één kwartaal.

De welvaartsenveloppe waarmee de laagste uitkeringen en pensioenen worden opgetrokken, wordt volgend jaar voor maar 75 procent ter beschikking gesteld. Dat is een besparing van 161 miljoen euro.

Langdurig zieken die opnieuw deeltijds beginnen te werken, zullen hun uitkering minder snel zien dalen. De snelle afbouw van de uitkering had immers tot gevolg dat veel langdurig zieken niet opnieuw begonnen te werken omdat ze er dan financieel op achteruit gingen. Daarom zullen ze nu na 1 dag werken per week hun uitkering niet meer verliezen. En voor de tweede en derde dag zal men kijken naar de gewerkte uren.

Overigens komt er geen aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen, deze worden dus niet verder beperkt in tijd.

bron: http://www.accogroup.be/nieuws/begroting-2017-een-overzicht