19.12.19 - Een pakkende steunbetuiging

Geachte Dr. Uyttersprot,

Hoewel wij geen dokter- patiënte relatie hebben voel ik mij toch geroepen om deze mail naar jou te sturen.

Ik permitteer je te tutoyeren omdat ik mij, ondanks het feit dat wij elkaar niet kennen, heel erg met jou verbonden voel.

Het feit dat ik las dat je afkomstig bent van Tielt gaf waarschijnlijk de doorslag om je toch te contacteren.

Ik ben eveneens een toegetakelde ‘ cvs-er ‘ zowel medisch als psychisch.... ( ik ben er van overtuigd dat je snapt wat ik bedoel ).

Reeds jaren ben ik wat je schrijft op internet aan het volgen. Het is niet alleen interessant maar ook straight to the point en vooral komende vanuit je hart.

Je bent een voorbeeld voor mij qua doorzetting en hulpvaardigheid.

Ik moet nu helaas lezen hoe je je voelt na het overlijden van je man. Allereerst mijn innige deelneming. Ik kan me met de beste wil van de wereld niet voorstellen hoe je je voelt. Het feit dat je eveneens zo zwaar ziek bent en je dit dan nog eens moet verwerken is adembenemend. Mijn hart ( hoe raar het ook klinkt ) gaat naar je uit!

Vandaar deze woorden die ik tot jou wil richten.

Je zegt dat je sterk moet zijn voor je zoon en dat je wilt ontsnappen aan het verdriet door te werken. Ik ben ervan overtuigd dat je dat ook zal lukken ondanks je immense pijn.

Ik vind het bewonderenswaardig dat je zo open over je gevoelens praat ... dat toont de enorme kracht die in jou leeft! Laat aub de moed niet zakken. Je bent TE belangrijk, niet alleen voor je zoon maar voor heel veel mensen waarvan je zelfs niet weet dat ze zich aan jou optrekken. ( zoals ik ). Je bent uniek en speciaal. Er valt nog heel veel te leren, te onderzoeken en vooral te corrigeren. Het is je passie om voor de zieke medemens op te komen en dat doe je voortreffelijk. Mijn enorme dank daarvoor.

Ik ben zeker dat de kracht die je man je gaf nog in jou brandt.

Wanneer je de moed die hij je toesprak in je gedachten bundelt zal je zijn kracht zeker opnieuw tot leven kunnen brengen en die zal misschien nog krachtiger worden.

Mijn moeder zei altijd op zijn West-Vlaams ‘ maar allé... ‘ maak je ne keer goe dull ‘.

Ik ben geen waarzegster of lid van 1 of andere sekte of wat dan ook maar ik ben een persoon die nog steeds gelooft in de goedheid van de mensen en de enorme kracht die mensen innerlijk bezitten.

Jij bezit die kracht... die zit in jou. Heb je meer kracht nodig dan helpt het misschien om te weten dat enorm veel mensen met jou meeleven en dat , moesten ze fysiek kunnen naast jou zouden staan.

Tot slot:

Het leven maakt rare kronkels.... ik zal nooit een uitspraak vergeten die ik vroeger vaak hoorde:

“ het leven is een soep en wij zijn de balletjes “ en een uitspraak van mijn nonkel “ doe wel en zie niet om ... zie wel en doe niet dom “.

Annemie, deze mail stuur ik jou van harte zonder bijbedoelingen. Je hoeft hier zelfs niet op te reageren. Mijn gedachten gaan naar jou uit.

Van harte, met hoogachting en dank

Sissi Vr.