wat is er gaande

Wat is er gaande…

Wat is er gaande met onze maatschappij? Chronische zieke mensen die voordien als zieken beschouwd werden zijn nu ineens allemaal gezond en werkbekwaam. Het gaat niet om één patiënt maar om grote getallen. Ook bij de VDAB worden geen speciale werkomstandigheden meer toegestaan.

Is er geen plaats meer voor deze mensen of geen geld meer. Beslissingen worden genomen zonder gefundeerde bewijzen. Patiënten worden behandeld als lasten. Er is geen respect meer voor de mens. Onlangs hoorde ik bij een RIZIV controle dat de controlerende dokter een patiënte nadeed achter haar rug en dat de anderen zich er vrolijk over maakten. Is dit de toekomst. Zijn dit geneesheren die de eed afgelegd hebben om zieken te ondersteunen.

Ik begrijp het allemaal niet meer. Niemand reageert erop. Zelfs de patiënten ondergaan dit slaafs. De persoonlijke miserie wordt alleen maar groter.

Ik hoop dat dit een voorbode is van een grote verandering. Vaak komen alle slechte elementen in een maatschappij nog eens sterk de kop op steken alvorens er een verandering in gang gezet wordt. Is dit het moment?

En wat zou er kunnen gebeuren: gaan de zieken opstaan tegen hun controlerende instanties? Gaan de artsen eindelijk inzien dat het zo niet meer voort kan, dat het systeem moet veranderen? Men zegt vaak dat een verandering vanuit de basis moet beginnen . Ik hoop dat van ganser harte.

Ook al zijn er voldoende bewijzen bij CVS voor een immunologisch probleem wil een groot deel van de medische stand de fysieke problemen bij deze patiënten niet onder ogen zien en doen ze af als ’hysterie’. Ze gedragen zich denigrerend en hautain. Ze gaan volledig voorbij aan het lijden van deze patiënten. Hoe lang nog kan de overheid zo’n gedrag verder tolereren .

Wanneer gaan de patiënten in opstand komen tegen de manier waarop ze behandeld worden? Ze worden getroffen in hun respect als mens en als zieke.

Annemie Uyttersprot

15 juli 2012