31.08.20 - Een schrijver is gegaan..een jaar later

Een schrijver is gegaan… een jaar later

Hoe eer ik mijn man het best? Zoals hij het zelf zou doen: met een artikel.

Op 31 augustus 2019 om 4 uur s nachts werd ik wakker. Een aanraking werd een tweede aanraking en ik schoot met een schok rechtop. Het lichaam naast mij voelde koud aan. Het is een onwezenlijk moment dat je nauwelijks kan bevatten. Je verstand zegt: hij is dood, maar de rest van mijn lichaam wil er niet aan.

Paniek overvalt je; moet ik nog reanimeren? Hoe krijg ik hem van het bed. Ik belde de 112 ook al wist ik dat het te laat was, ik belde de kinderen. Ik moest mij aankleden maar ik vond niets terug, totaal van slag. Ik liep rond als een kip zonder kop. En stilaan ontvouwde zich een hele procedure: de ziekenwagen kwam, het parket kwam ook wegens een onverwacht overlijden. We mochten hem niet meer aanraken alleen nog even zien voor hij afgevoerd werd. Tot nu toe ben ik er nog niet toe gekomen om de uitslag te vragen van de obductie.

De eerste maanden gingen voorbij in een waas, ik herinner me er niet veel van. Maar dan kwam de harde tijd van het gemis. Je ziet in dat gemis alleen nog maar de goede dingen. Stilaan komen er dagen dat het toch wat beter gaat. Ook al gaat het nog met veel ups en downs.

Marc was een bekende onbekende. Hij had een woelig professioneel leven met veel ups en down. Hij was creatief, hij was vaak vooruit op zijn tijd. Tegenslagen maakten deel uit van zijn professioneel leven maar het sterkte hem. Hij liet zich niet onderuit halen. De laatste vijf jaar waren ondanks zijn medische problemen professioneel de gelukkigste. Hij deed wat hij goed kon en graag deed. Hij kon zijn geniale kennis etaleren en hij werd erkend voor wat hij deed.

MediQuality gaf hem de professionele vrijheid om alleen te moeten schrijven en zich niet bezig te houden met alledaagse praktische zaken. Van zijn 20 jaar zat hij in de journalistiek en hij onthield al wat er gebeurde. Met een vlotte pen kon hij situaties overzien en beschrijven en hij was ongeëvenaard hierin. Hij was ook mijn geheugen.

Marc heeft veel pijn geleden zowel psychisch als fysisch. Hij heeft ook pijn laten lijden aan anderen. Hij probeerde hardnekkig te ontsnappen aan die pijn. Aan het lijden wordt zogezegd vaak een zin gegeven en vooral door godsdienstige middens. Professor Vermeersch heeft zijn leven lang nagedacht over de zin van pijn en lijden. En hem indachtig ging het bij pijn of lijden om een concreet onaangenaam, ongewenst en onmenselijk gevoel dat iedereen kan ondergaan.

Uit de universele afkeer daarvan worden morele bepalingen afgeleid die verbieden iemand te onderdrukken of niet gelijkaardig te achten. Hieruit wordt de autonome moraal en een hele reeks mensenrechten afgeleid. Het is uit verzet tegen het onvrijwillig ondergaan van pijn en lijden dat we regels aanvaard hebben tegen geweld, foltering, verkrachting, moord en dat we ons tegen huiselijk geweld keren. Het zet zich in voor mensenrechten zoals : vrijheid om te geloven wat ze willen, vrijheid om de mening te uiten, vrijheid om relaties met andere mensen aan te gaan ongeacht hun geloof, geslacht of status. Mensen mogen niet gedwongen worden tegen hun zin.

De essentie van het mens-zijn is inzien dat we niemand tegen zijn wil pijn mogen doen. Het streven van vermindering van onvrijwillige pijn is één van de krachten van de moraal.

Hij poneerde verder dat de zin van het leven het leven zelf is, met daaruit voorkomend pogingen om het lijden zo min mogelijk te maken en alles wat bevrediging bevordert maximaal na te streven. Hij werd daarin gestuurd door liefde en empathie. Geen liefde voor God maar voor de mens en alle levende wezens. We moeten volgens hem zelf een betere wereld maken.

Zijn weloverwogen gedachten verschilden vaak van andere postmodernistische filosofen die de zin van het lijden verheerlijkten.

Marc zou volledig akkoord gegaan zijn met de stellingen van prof. Vermeersch. Door zijn persoon en al zijn inspanningen hier op aarde is hijzelf nog wezenlijk aanwezig. Hij heeft alles uit het leven gehaald, dit is nu afgesloten en hopelijk zweeft zijn geest boven ons en inspireert hij ons.

"In gesprek met Etienne Vermeersch en het lijden van de mens", auteur Dirk Verhofstadt.

© Dr. A.M Uyttersprot

31 augustus 2020

Bron: MediQuality