30.11.18 - De kater van Black Friday

De kater van Black Friday

Black Friday hebben we gehad, de feestdagen staan voor de deur, en de terreur van het vinden van een gepast geschenk komt er aan. Ik loop me al dagen suf te piekeren wat te kopen voor de verjaardag van een goede vriend.

Ik wil iets kopen wat hij kan gebruiken en niet gewoon iets dat hij hebben wil om het hebben alleen, wat al meermaals gebeurd is, en waardoor zijn huis volstaat. Een vol huis hebben link ik direct aan het milieu. Tegenwoordig wordt de zorg voor het milieu steeds belangrijker, wat zich vertaalt in een stroom van doemberichten. Het feit dat ik echt niet zo heel lang meer ga leven zorgt enerzijds voor de geruststelling dat ik die doemscenario's niet meer zal moeten meemaken…maar anderzijds, wat met onze kinderen? Ik ben niet zo gelukkig meer met al die informatie die via verschillende kanalen op me afkomt, waarbij ik onvoldoende zelf kan oordelen wat wel of niet waar is. Het geeft me een onrustig gevoel. Ik kan me voorstellen dat andere mensen dit ook zo ervaren. Soms verlang ik naar mijn jeugd onder de kerktoren waar ik alleen maar het plaatselijk nieuws had. Alles was voorspelbaar en we konden ons leven leiden zoals we wilden zonder te veel beperkingen.

Levensbeperkingen staan nu wel op de voorgrond. Hoe meer we weten hoe meer we moeten of willen beperken. Soms trek ik de conclusie dat er beter geen leven meer zou zijn wegens al te belastend voor de aarde. Het meer weten zorgt ook in de geneeskunde voor een stroom van beperkende adviezen. En vaak blijkt jaren later dat die adviezen niet altijd terecht waren en soms ook dodelijk.

Terug naar Black Friday. Voortgaande op mijn ongerustheid omtrent het milieu zag ik al die advertenties die me aanspoorden zo goedkoop mogelijk zaken aan te schaffen die men meestal niet nodig heeft. Ik geef toe dat ik daar wel lang aan meegedaan heb. Ik kan het niet helemaal rijmen. Hoe moet de mens tot de orde geroepen worden om al dat "materiele onnodige" af te zweren? Misschien moeten we leren van de verkeerscampagnes, en die techniek toepassen op ons consumptiegedrag.

Op Medscape laatstleden stond een artikel uit een boek Why We Shop: The Neuropsychology of Consumption. : consumeren doet ons goed, we halen er voldoening uit, het zorgt voor een goed contact met de omgeving, en het verlaagt onze angst. Dus een simpel alternatief zal er wel niet komen. Angst voor de veranderingen wordt gecompenseerd door shoppen.

Terug naar de verjaardag… alle ideeën zijn welkom: maar geen zaken die plaats innemen en de meeste dingen schaft hij zichzelf aan. Grijze haren krijg ik ervan!

© Dr. Annemie Uyttersprot

Brussel, 30.11.18

Bron: MediQuality