30.01.17 - Duchâtelet geeft de patiënt onterecht de schuld

Duchâtelet geeft de patiënt onterecht de schuld

Een boude uitspraak van Roland Duchâtelet: veel burn-outs zijn fake, het zijn mensen die liever een mutualiteitsuitkering hebben dan een werkloosheidsuitkering. Reactie van dr. Annemie Uyttersprot, neuropsychiater.

Weer iemand die zich geroepen voelt zich te uiten over een onderwerp waar hij geen enkele diepgaande kennis over heeft. Het is gewoon zijn persoonlijke mening die dan uitgebreid vertaald wordt in het Laatste Nieuws (*). Duchâtelet wil hiermee zijn eigen project ondersteunen: iedereen een basisinkomen, waar ik ook kan inkomen en kan achterstaan.

Maar moet dit weer op de kap van mensen die het al zo moeilijk hebben en zo vaak het slachtoffer zijn van afwijzing en stemmingmakerij? Het pad langs de mutualiteitscontroles is vaak vernederend en de periode van ‘lang op ziekenkas staan ‘ is wel voorbij. Ook daar is er een sterke druk naar werkhervatting, zonder rekening te houden met onderliggende pathologie. Het spijtige is dat er op dit moment nog geen werk gemaakt wordt van een en meer wetenschappelijke manier om werkcapaciteit te meten.

In plaats van het minimaliseren van een pathologie zou er beter meer onderzoek gebeuren naar effectieve fysieke factoren die aan de oorsprong liggen van het steeds stijgend aantal burn-out of CVS patiënten want er is waarschijnlijk veel overlap. Vaak wordt het stressprobleem aangehaald als mogelijke oorzaak en ook de persoonlijkheidsstructuur. Maar 50 jaar geleden was het leven van de mensen was veel harder en fysiek belastender dan nu. Ik ben er van overtuigd dat andere factoren een rol spelen.

Waar ik me vragen bij stel is of er een mogelijk verband is tussen het toedienen van PPI die de darmpermeabiliteit kan veranderen en daardoor het ontstaan van chronische darmproblemen. Het steeds groeiende belang van een doorgankelijke darmwand ligt duidelijk aan de basis van chronische ontstekingsreacties in het lichaam en het ontstaan van chronische ziekten . Misschien is er een correlatie tussen een toename van het aantal burn-out en CVS patiënten die vaak ook darmproblemen hebben na het massaal PPI voorschrijven. Ook het voedingsptaroon en het dieet hebben daarbij een belangrijke rol.

En ook het effect van de milieuveranderingen kan chronische ontstekingsreacties als gevolg hebben. Maar in België wordt maar weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen deze twee factoren. Er zijn nog veel interfererende factoren die het lichaam negatief beïnvloeden. Maar alles nu weer aan stress te wijten is te kort door de bocht. Het stresswoord is een armoedewoord: het klinkt serieus maar zegt weinig. Ik wou dat we dat wat minder gebruikten.

De uitspraak van Duchâtelet laat ik voor wat ze waard is.

© Dr Anne Marie Uyttersprot

Bron : MediQuality

(*) Artikel in Het Laatste Nieuws : 30. 01.17 - Ondernemer Roland Duchâtelet haalt uit: "Meeste burn-outs zijn fake"