22.11.17 - Waar gaan we heen...

Waar gaan we heen…

Een toevallig gesprekje in het ziekenhuis met een medewerkster die ik erg waardeer. De laatste weken ging het niet zo goed en daardoor had ze geen contact genomen. Ze werd geveld door een vrij uitgebreide zona thoracaal. Eén dag voelde ze zich beroerd, ze bleef een weekje thuis. Maar ze had toch nog flink last. Ze vertelde me dat haar huisdokter noch een antivirale medicatie noch een pijnstiller wou voorschrijven omdat ze geen 60 jaar oud was. Ik viel bijna van mijn stoel.

Nu, dit is geen alleenstaand geval, meer en meer hoor ik van patiënten dat huisdokters geen pijnmedicatie of antibiotica willen voorschrijven. Over het nut hiervan wil ik het niet hebben. Maar vooral voor pijnstilling vind ik dat de levenskwaliteit van de patiënt toch ook een rol speelt. Ik hoor dan vaak het verhaal dat men bijvoorbeeld hoofdpijn krijgt door te lang pijnstillers te gebruiken, of dat er kans is op verslaving enz.

Alle argumenten zijn goed om het niet te doen. De patiënt gaat wel terug naar huis met zijn pijn en verliest het vertrouwen in de huisarts. Reden misschien dat veel patiënten verkiezen rechtstreeks naar een specialist of een ziekenhuis te gaan. Ik wil niet de rekening van de huisarts maken, maar het zijn zaken die me vooral de laatste jaren meer en meer opvallen.

Ik weet dat pijn een emotionele component heeft. Ik ben zelf pijnpatiënt. Ik weet uit ervaring dat ik mijn pijn (en ook mijn slaap) deels kan beïnvloeden door zelfhypnosetechnieken. Als men dan geen medicatie wil voorschrijven, kan men dan niet proberen zulke technieken aan zijn patiënten aan te leren ?

Het neemt meer tijd in beslag en het is moeilijker, maar het werkt ook effectief.Ik heb het er moeilijk mee dat men de patiënt terug naar huis stuurt met niets of met het woord ‘stress', de vuilbak voor tal van onbegrepen klachten. Nu aan stress wordt dan ook niet veel gedaan, behalve een verwijzing naar de psycholoog.

Iets anders waar ook eventueel gebruik kan van gemaakt worden, zijn placebo's. Er zijn al heel veel studies hierrond gebeurd en die hebben aangetoond dat placebo's werken. Als men het goed uitlegt aan de patiënt, zal die er vaak mee akkoord gaan, en het zal een stuk goedkoper zijn voor de volksgezondheid. Nu zoals alle goede medicijnen kunnen placebo's ook bijwerkingen hebben.

Een goede samenwerking met een patiënt geeft een goede vertrouwensband. De patiënt heeft er absoluut geen moeite mee dat je niet alles weet, en hij zal blij zijn dat hij mee kan nadenken. Tezelfdertijd kan je dan je patiënt ook aanspreken op zijn verantwoordelijkheden. Dus de bal ligt niet meer alleen in jouw kamp.

© Dr. Anne Marie Uyttersprot

22 november 2017

Gepubliceerd door MediQuality d.d. 22.11.17