03.12.20 - Muziektherapie voor covid-19 vermoeidheid

Een reactie op een artikel in de British Medical Journal trok mijn aandacht. David Tuller, onderzoeksjournalist, was de auteur van de brief. Het artikel had als titel ‘Cognitieve therapie en muziektherapie bij adolescenten met chronische vermoeidheid na acute EBV-infectie’.

Tuller en anderen hebben al meermaals de matige kwaliteit van de studie aangekaart bij de BMJ maar zonder resultaat. De studie werd nog steeds niet teruggetrokken. In het oogpunt van de post COVID-vermoeidheid lijkt dit ineens een heel vreemd advies. Maar dit is de gangbare norm de laatste 20 jaar voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Nog steeds worden deze mensen belast met revalidatie zonder dat men enige kennis heeft van de energiemogelijkheden van de patiënt. Dit kan men vrij gemakkelijk meten via een inspanningstest met spirometrie.

Bij CVS en waarschijnlijk ook auto-immuunziekten, zijn er ook aanwijzingen dat het EBV-virus gen veranderingen veroorzaakt in de witte bloedcellen welke een oorzaak kunnen zijn voor de immuun of neurologische afwijkingen. Nu ziet men ook bij een COVID-19 infectie dat meer en meer patiënten blijven hangen in een chronische aanslepende vermoeidheid en tal van andere klachten. Gaat men hen ook behandelen met cognitieve gedragstherapie en muziektherapie of zal men nu de moed hebben om te onderzoeken wat de relatie is tussen een geactiveerd immuunsysteem (Sickness Behavior) en wat de oorzaak is van de andere niet-vermoeidheid gerelateerde klachten?

Het grote werk zal men zelf niet moeten doen want internationaal wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het gaat hier vooral om een mentaliteitswijziging en het eindelijk aanvaarden dat dit een belangrijk probleem is.

De adviezen over de aanpak van CVS zijn in België verouderd. Tot op heden is het enige advies op de site van het RIZIV cognitieve gedragstherapie en revalidatie via een referentiecentrum en dit sinds 1 april 2002.

Op deze datum werd CVS erkend door het RIZIV als ziekte en werd het eerste referentiecentrum in Pellenberg geopend.

Sindsdien staat de wetenschap rond CVS stil in België alsof dit een opgelost probleem is. Het RIZIV gaat evenwel voort op adviezen van de kenniscentra en universiteiten. Zolang men in België niet mee wil evolueren in de stroom van de kennis die er al is rond energieproblemen zal men het moeten doen met dit verouderde advies.

Had men nu al die jaren gebruikt om zich in te werken in het probleem, al was het maar door het inventariseren van de wetenschappelijke kennis rond het probleem, zou men momenteel beter gewapend zijn om alle chronische problemen, veroorzaakt door het COVID-19-virus, aan te pakken.

Of blijft men bij muziektherapie?

© Dr. A.M Uyttersprot

31 augustus 2020

Referenties zijn terug te vinden in deze link.

Bron: MediQuality

Muziektherapie voor Covid-19 vermoeidheid