02.10.15 artikel MediQuality: Opgepast voor Dr. Google

"Opgepast voor Dr Google !"

'Een Oost-Vlaamse kankerpatiënt zoekt via facebook een arts die met haar wil inzetten op voeding, beweging en natuurlijke geneeskracht’, staat in het Laatste Nieuws van 30 september. Onder invloed van Dr Google zoeken steeds meer mensen hun heil in bedenkelijk alternatieven, wordt er gezegd.

Is dat niet om horendol van te worden als arts ? De overheid zorgt voor de nodige efficiëntie. Er zijn nu genoeg gestructureerde zorgpaden waaruit een arts kan putten, waarom reageert de patiënt dan zo ? Waarom is de patiënt zo ontevreden over de aanpak van de huidige geneeskunst ?

Ik liet dit eventjes bezinken. Geneeskunst is een mooi woord, maar vaak gaat het in de huidige tijd niet meer om Geneeskunst, maar om de kunst van het begeleiden. 70% van de patiënten zijn chronische patiënten die niet te genezen zijn, enkel goed te begeleiden. En misschien knelt daar het schoentje.

Mensen begeleiden is een langdurige bezigheid. Om het goed te doen moet men er veel tijd in steken. Men moet het verhaal kennen van de patiënt: zijn voorgeschiedenis, zijn klachten, zijn manier van leven. Men moet empathie hebben om te kunnen aanvoelen wat een patiënt echt verwacht van een dokter.

Eigenlijk hebben dokters daar weinig opleiding in gekregen. De beste dokters zijn nog altijd diegenen die snel en efficiënt kunnen werken. En dan zitten we als dokter nog met een financieel statuut dat ons verplicht om snel te werken.

Dokters voelen zich al snel machteloos en ontkenning is een gemakkelijk projectiemechanisme. De enige specialisten die enigszins verloond worden naar de duur van de tijd die ze met de patiënt doorbrengen zijn de psychiaters, maar die kunnen zich niet echt bezig houden met de fysieke klachten van de patiënt, die hebben zo al werk genoeg.

Ook al heb ik begrip voor de noden van de dokters, ik kan ook begrip opbrengen voor zoekende patiënt', die zich niet gehoord voelt door zijn dokter. Het is een plus voor patiënten dat ze op zoek gaan naar een oplossing voor hun klachten wanneer ze deze niet in de onmiddellijke nabijheid vinden. Zij willen ook zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.

Ik pleit ervoor om meer aandacht te geven aan de chronisch zieke patiënt zowel aan zijn acute problemen maar ook aan zijn chronische klachten. Patiënten moeten hierin ernstig genomen worden. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer men daar werk zou van maken de patiënten minder een beroep zullen gaan doen op Dr Google. Want dan voelen ze zich herkend en erkend door hun dokter.

Dr Anne Marie Uyttersprot

02.10.15

Bron: MediQuality