01.12.16 - Over vlinders en geneeskunde

Over vlinders en geneeskunde

Hans Van Dyck is bioloog en heeft veel weet van vlinders en andere dieren. In De Standaard van dit weekend stond een interessant interview met hem. Hij zegt dat sommige diersoorten zich beter aanpassen dan andere. Ik kon het niet laten om de vergelijking met geneeskunde te maken. Een bijdrage van dr. A.M. Uyttersprot.

Volgens Hans Van Dyck kun je de diersoorten in twee groepen indelen, namelijk de specialisten en de generalisten. Hij beschrijft de specialisten als diegene die weinig leren, hun gedrag wordt bepaald door hun genen, wat vroeger goed was, is nu ook goed, wat een prima recept is in een stabiele omgeving.

Een veranderende omgeving is beter geschikt voor generalisten, soorten die gevoelig zijn voor prikkels uit hun omgeving. Een gespecialiseerde soort is een conservatieve soort maar dat is geen bewuste keuze. Generalisten zijn flexibel, progressiever, laten meer ruimte voor ontwikkeling en leerprocessen. Maar progressiviteit is niet beter dan conservatisme, succes hangt vooral af van de omgeving. Er zullen altijd conservatieven naast progressieven bestaan.

Ik kon het niet laten om de vergelijking met geneeskunde te maken. Als ik google naar het woord progressief in geneeskunde kom ik meestal niet verder dan een of andere progressieve vorm van een ziekte. Wie in België denkt na over ‘progressie in de geneeskunde'? Dokters…het management…filosofen.

Op dit moment is het zo dat hoe meer specialist men is, hoe meer men beroep doet op evidenced based geneeskunde en hoe meer behoudsgezind men is. De slinger is iets teveel naar die kant uitgeslagen. Het wordt tijd dat men meer aandacht aan de generalisten. Zij zijn vooral diegenen die de geneeskunde vooruit helpen door hun ideeën, door hun aanpassingen. De specialisten kunnen vervolgens uitzoeken hoe het echt in elkaar zit. Een goede diversiteit zal een gunstige invloed hebben op de evolutie van de geneeskunde.

© Dr Anne Marie Uyttersprot

Gepubliceerd door MediQuality op 1 december 2016