videoreportage : MEcfs alert ep.38

In de videoreeks "ME/cfs alert" komt in deze videoreportage (episode 38) Dr. John Chia (gespecialiseerd in infectieziekten) aan het woord over biologische mechanismen die een rol spelen bij ME/cvs.